Tutkimusetiikka

Tieteellinen tutkimus on luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää vain, jos tutkimus on tehty hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Oikeaoppinen viittaaminen on tutkimusetiikkaa konkreettisimmillaan. Seuraavaksi katsotaan hieman tarkemmin sitä, mihin viittaaminen perustuu.

Tekijänoikeus  ja sitaattioikeus

Tieteellinen kirjoittaminen vaatii tekijänoikeuden perusteiden tuntemista heti ensimmäisestä esseestäsi lähtien. Kun viittaat vaikkapa artikkeliin, viittaat julkaistuun teokseen. Periaatteessa mihin tahansa voi viitata ja kertoa siitä omin sanoin. Suorat lainaukset puolestaan perustuvat sitaattioikeuteen. Siteeraaminen eli suora lainaaminen on luvallista, kun sitaatilla on asiallinen yhteys tekstiisi ja siteerattu teos on julkaistu aiemmin. Sitaattioikeus pätee kaikkeen, mikä on julkista, kuten julkaistut artikkelit ja kirjat.

Kaikki internetissä ei ole julkista. Rajan vetäminen on vaikeaa ja tapauskohtaista.

 • Esimerkiksi Facebookin ja Instagramin osalta määrittely on erityisen haastavaa usein muuttuvien käyttöehtojen vuoksi.
 • Twitter-viestit on määritelty julkisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voit ottaa suoran lainauksen Twitter-viestistä. 

Tieteellinen teksti on keskustelua lähteiden kanssa

Tieteellinen teksti rakentuu keskustelulle, jota kirjoittajana käyt aiemmin julkaistujen tekstien kanssa. Lähteet liittyvät aina jollakin relevantilla tavalla työhösi. Ne voivat tukea tekstisi sisältöä tai voit kommentoida ja vertailla niitä. Pitämällä keskustelun avoimena ja läpinäkyvänä sitä voidaan jatkaa tiedeyhteisössä, kun julkaiset työsi tiedeyhteisön arvioitavaksi. Tätä harjoitellaan esimerkiksi opinnäyteseminaareissa.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) on ohjeistus, jonka Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa. Eri maissa on omat ohjeistuksensa. Englanniksi puhutaan responsible conduct of research -ohjeista. Hyvä tieteellinen käytäntö sanoittaa vastuullisen tutkimuksen periaatteita, kuten

 • rehellisyys
 • eettisyys
 • huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä
 • avoimuus
 • tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten noudattaminen
 • tutkimusryhmän jäsenten oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet
 • tietosuojan huomioiminen

Hyvän tieteellisen käytännön mukainen viittaaminen

 • Käytä aina alkuperäistä tutkimusta ts. sitä teosta, joka on tiedeyhteisössä yleisesti hyväksytty ensimmäiseksi tutkimustuloksen julkaisijaksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt johtopäätökset muuttuvat helposti tulkintojen kautta.
 • Alkuperäistutkimuksen käyttö kertoo siitäkin, että tunnet tieteenalasi klassikot.
 • Uusimman tutkimuksen käyttö puolestaan osoittaa, että olet sisäistänyt tieteellisen keskustelun jatkumon merkityksen.
 • Hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisella viittaamisella osoitat muun muassa, että hallitset systemaattisen tiedonhankinnan ja ymmärrät sen merkityksen osana omaa tutkimusprosessiasi.

Lue lisää