Eettiset ja juridiset kysymykset

Eettiset seikat sekä varsinkin jokaisen laillinen oikeus yksityisyydensuojaan voivat vaikuttaa siihen, kuinka keräät, säilytät ja käsittelet tutkimusaineistoja, kuka ja mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää, sekä aineiston arkistointiin.

Jyväskylän yliopiston päätöksiä ja ohjeita tähän liittyen:


 

Pohdi ainakin nämä kysymykset jo ennen kuin ryhdyt keräämään aineistoa

 • Kenellä on oikeus päättää aineiston käytöstä, nyt ja tulevaisuudessa? Kuka aineiston omistaa?
  Näistä, kuten myös tekijyydestä kannattaa sopia kirjallisesti hankkeen alkaessa ja sopimuksia täydentää niiden muuttuessa. Yliopiston lakipalvelut on laatimassa tähän sopimuspohjia.
 • Liittyykö tutkimukseen minkään sellaisen tiedon käsittelyä, joka voidaan edes epäsuorasti yhdistää henkilöön?
  Jos liityy, niin tietosuojalainsäädäntö koskee tutkimustasi. Henkilöön yhdistettävien tietojen pseudonymisointi tai jopa anonymisointi voi olla tarpeen, mutta perehdy huolellisesti ja hyvissä ajoin siihen, mitä se edellyttää.
 • Onko mikään tiedoista erityisen sensitiivistä? Tällaisia ovat henkilön etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai maailmankatsomuksellinen uskomus, ammattiyhdistysliikkeen jäsenyys, geneettinen data, henkilön yksilöivä biometrinen data, terveystiedot, rikokset ja rikosseuraamukset, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen.
  Jos on, niin tutkimustasi koskevat erityiset säännökset liittyen henkilöiltä saatavaan suostumukseen, sekä aineiston säilytykseen ja käsittelyyn.
 • Kuka pääsee näkemään aineiston?
  Huomaa tässä myös käyttämäsi palveluntarjoajat. Jos teet kyselytutkimuksen käyttäen vaikkapa Webropol-palvelua, sillä on teknisesti mahdollisuus päästä näkemään sisältö.
 • Mistä aineisto on peräisin?
  Saatko tiedot suoraan henkilöiltä itseltään vai keräätkö jotakin tietoja muista lähteistä?
 • Kuinka suuren riskin aineistosi muodostaa?
  Jos riski on suuri, tutkimukselle on tehtävä EU:n vaikuttavuusarviointi, Data Protection Impact Assessment (DPIA).
  Erityisen suureksi riskiksi katsotaan:
  • Suuri määrä henkilöitä, joiden tietoja käsitellään
  • Suuri määrä tietoa henkilöstä
  • Sensitiivinen tieto
  • Herkästi haavoittuvien henkilöiden (esim. lasten) tiedot
  • Tietojen käyttö automatisoituun päätöksentekoon
  • Systemaattinen seuranta