Terveystieteelliset mittaukset, case-esimerkki

Hyviä käytäntöjä

  • Sovi tutkimusryhmän kesken systemaattisesta nimeämiskäytännöstä masterfile-kansioille, yksittäisille tiedostoille sekä eri versioille.
  • Luo hakemistojuureen ja kaikkiin keskeisiin alakansioihin Readme.txt-tiedosto, joka sisältää kuvauksen ko. hakemiston tiedostojen nimeämiskäytännöistä sekä tiiviin selityksen kunkin kansion ja tiedoston sisällöstä. 
  • Luo kunkin master-kansion yhteyteen METHODS_kansionnimi.txt-niminen tiedosto, joka sisältää linkin ko. aineistokokonaisuuden keruussa, käsittelyssä ja dokumentoinnissa käytettyjen menetelmien kuvaukseen. 
  • Sisällytä metodikuvailuun kuvaus standards of proceduresta, mittauslaitteista sekä analyysiskripteistä. Esimerkki: avaintietoja puettavista antureista saatavasta datasta ovat anturin nimi, paikka, kiinnitystapa, tallennuksen kesto sekä resoluutio. 
  • Tallenna ja kuvaile myös datan tilastolliseen prosessointiin käytetty syntaksi. 
  • Luo kunkin master-kansion yhteyteen ABOUT_kansionnimi.txt-niminen kansio, joka sisältää linkin JYUn Converikseen laadittuun metadatatietueeseen. Converis-metadatatietue sisältää aineiston peruskuvailutiedot (mm. nimi, abstrakti, tekijät, oikeudenhaltijat, hanke, julkaisut, asiasanat, jakelija, lisenssi, suunniteltu elinkaari, julkaistavan aineiston suunniteltu data-arkisto, viimeisin muokkauspäivämäärä, MIME-tyyppi ja tiedostoformaatti).  Converis-kuvailun ohjeet löydät täältä (vaatii kirjautumisen JYU-tunnuksilla). 
  • Taulukkomuotoinen mittauskuvailu: esimerkki
  • Sähköiset laboratoriopäiväkirjat (ELN) ovat yleistyviä päivittäisen dokumentaation työkaluja. Voit vertailla markkinoilla olevia tuotteita esim. Harvard Medical Schoolin ylläpitämästä taulukosta

Tutustu myös terveys- ja luonnontieteiden avoimen dokumentaatio-oppaan RDMKitin dokumentaatio-ohjeisiin