Jaettu opetus- ja ohjausvastuu

Opinnäyte- ja tutkimusprosessien jaettu ohjausvastuu – tukea tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan osaamiseen:

Jaettu opetus- ja ohjausvastuu opinnäyteprosessissa pohjautuu tutkimusorientaatioon ja tieteenalaan ja jatkuu aiheesta ja tutkimuskysymyksistä aina opinnäytteen julkaisemiseen saakka.

Opiskelijan vähimmäisosaaminen:

  • Ymmärrys tieteellisten käsitteiden luonteesta omassa tutkimusorientaatiossa
  • Tieteellisten tiedonlähteiden tunnistaminen ja käyttö
  • Hyvät tieteelliset käytännöt, mm. lähdeviittaukset
  • Tutkimusaineistojen hallinnan perusteet

Taustamateriaalia: