Tohtoriopiskelijat, tutkijat ja yliopiston henkilöstö

Avoin tiede


 • LIBJ1001 Open Science Resource

Tiedonhankinta, -hallinta ja yleiset tutkijakoulutukset


 • Tauon jälkeen tutkijaksi
 • Väitöskirjastartti

Tutkimusaineistot


 • Tutkimusaineistojen hallinta
 • Aineistonhallinta perustutkinto-opintojen opinnäytteissä: ohjausta ohjaajille
 • REDCap-koulutukset

Julkaiseminen


 • Avoin julkaiseminen
 • Julkaisukanavan valinta

Tutkimusansiot, mm. profiloituminen


 • Tunnista tutkimusansiosi

Menetelmäoppaat


 • Menetelmäoppaat tutkimuksen tukena

Avoimen tiedon keskus, kirjasto, järjestää opetuksia, ohjauksia ja tietoiskuja sekä räätälöi opetuksia tilauksesta kaikille yliopistolaisille. Näillä sivuilla on myös itseopiskelumateriaalivinkkejä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan HYTJ2500 Löydä, hallitse ja julkaise tietoa ja Kauppakorkeakoulun JSBJ1610 Data Acquisition, Command and Publishing (2 op) koostuvat vähintään 4 osakurssista:

 1. Väitöskirjastartti,
 2. Avoin julkaiseminen,
 3. Tutkimusaineistojen hallinta ja
 4. vähintään yksi seuraavista: Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta, Avoin oppiminen ja Tunnista tutkimusansiosi.
 • Jos suoritat tutkintoasi Humanistis-yhteiskuntatieteiden aiemman opintosuunnitelman mukaisesti, voit saada suoritusmerkinnän HYTJ2200-kurssille vielä lukuvuonna 2020 - 2021. HYTJ2200-kurssin sisältönä on vähintään 3 osakurssia. Nämä kurssit ovat Väitöskirjastartti, Avoin julkaiseminen ja vähintään yksi seuraavista: Tutkimusaineistojen hallinta, Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta ja Tunnista tutkimusansiosi.
 • Kun olet saanut kaikki osakurssit käytyä, pyydä kurssin rekisteröimistä sähköpostitse OSC:n tutkijakoulutuskoordinaattorilta.

Muiden tiedekuntien väitöskirjatutkijat voivat myös kysyä opintopistemahdollisuudesta.

Lisätietoa OSC:n tutkijakoulutuksista: Marjo Vallittu

Avoin tiede

Opetukset

LIBJ1001 Open Science Resource -verkkokurssi (1 op)

 • JYU:n tohtoriopiskelijoille suunnattu avoimen tieteen verkkokurssi
 • Tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • LIBJ1001: ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Sisussa
 • Kansallinen kurssimateriaali Finfocnetissa (linkki ja kurssiavain Sisussa)
 • Vastaa Kauppakorkeakoulun JSBJ1120-kurssia

Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukukausien aikana. Kurssisuorituksena laaditaan omaa tutkimustyötä varten reflektoiva avoimen tieteen käsikirja mahdollisia tieteenalan käytänteitä noudattaen.
Kurssimateriaalin ja -suorituksen kieli on englanti.
Suosituksena on suorittaa kurssi ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus avoimesta tieteestä.

Tietoiskut

Creative Commons -lisenssit (30 min)

Creative Commons -lisensseillä voi helpolla tavalla lisensioida kaikkea avoimeksi tarkoitettua materiaalia: avoimia artikkeleita, kirjoja, oppimateriaaleja sekä avointa dataa. Tietoiskussa käydään läpi CC-lisenssien sisältö ja annetaan vinkkejä siihen, miten tutkija voi itse hyödyntää lisenssejä omassa julkaisu- ja opetustyössään.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku lisensseistä.

Rinnakkaistallentaminen JYXiin (30 min)

Mitä on rinnakkaistallentaminen ja miksi se todellakin kannattaa? Tietoiskussa käydään läpi Jyväskylän yliopiston käytänteet rinnakkaistallentamiselle sekä pohditaan, mitä kaikkea voi jo tänä päivänä rinnakkaistallentaa. Käydään läpi myös kustantajien rinnakkaistallentamiselle asettamat ehdot kuten artikkelin oikea versio sekä embargo eli julkaisuviive.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku rinnakkaistallentamisesta.

Avoin oppiminen: avoimet oppimateriaalit (kesto sopimuksen mukaan)

Kuinka avata omaa opetusta? Kuinka tuottaa, löytää ja hyödyntää avointa oppimateriaalia?
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku tai ohjaus avoimista oppimateriaaleista.

Itseopiskelumateriaalia

Tiedonhankinta, -hallinta ja yleiset tutkijakoulutukset

Opetukset

Tauon jälkeen tutkijaksi

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Tiedonhankinnan ja tietokantojen kertauskurssi. Koulutuksessa palautetaan mieliin erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

Väitöskirjastartti

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Kurssilla käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankintaa ja tiedonmuodostumista kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin näkökulmasta. Tavoitteena on, että kurssille osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu myös tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

Lähteet talteen Zoterolla -koulutukset

Zotero-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

Opi käyttämään Zoteroa mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Zoteroon yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

Viitteidenhallintaohjelmat (Kirjastotuutori).

Henkilökohtainen ohjaus tai ryhmäkonsultaatio

Varaa tiedonhankinnan ohjausaika itsellesi tai ryhmällesi.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tai työpaja tiedonhankinnasta tai esittely Avoimen tiedon keskuksen, kirjaston, tarjoamasta muusta tuesta.

Tietoiskut

Infot tutkijakoulutuksistamme ja palveluistamme (kesto sopimuksen mukaan)

Minkälaisia palveluita, tukea ja koulutuksia Avoimen tiedon kesk tarjoaa yliopiston tutkijoille ja henkilökunnalle? Tilaa tietoisku tohtoriopiskelijoille, tutkijoille ja yliopiston muulle henkilökunnalle suunnatusta tuesta ja ajankohtaisista nostoista, soveltuu esim. tohtorikoulujen infoihin, tohtoriseminaareihin ja tutkimushankkeille.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku OSC:n tutkijatuesta.

Itseopiskelumateriaalia

Tauon jälkeen tutkijaksi Kirjastotuutorin avulla

Verkko-oppimateriaali tutustuttaa tiedonhankintaan ja -hallintaan. Samalla palautetaan mieleen, miten kirjaston tarjoamia aineistoja käytetään, mitkä ovat eri tieteenalojen keskeiset tietokannat ja miten käytetään e-materiaaleja yliopiston verkkoalueen ulkopuolella (esim. kotikoneella). Verkko-oppimateriaalia voi hyödyntää, kun parhaiten sopii, sillä materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille. Kirjastotuutori liittyy LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssiin, joka on suunnattu kandidaattitutkielmaa tekeville, eli ei ole tutkijakoulutustasoinen tai anna opintopisteitä JOPSiin.

Voit hyödyntää myös Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -muistilistaa.

Tukea itseopiskeluun saat tutkijapalvelukoordinaattorilta.

Vastuullinen tiede

TSV:n Vastuullinen tiede -sivujen avulla pidät itsesi ajan tasalla vastuullisen avoimen tieteen kehittämishankkeista ja ajankohtaisesta keskustelusta.

Vinkkejä JYU:n muusta aiheeseen liittyvästä koulutuksesta ja tuesta

Yliopiston tutkijakoulu / tietoa tutkimusetiikasta: Mistä saan tietoa tutkimusetiikasta?
Digipalveluiden kurssitarjonta, mm. tutkimusaineiston kerääminen, tallennus, SSPS-tilasto-ohjelma, tilastoanalyysit, Grafiikka julkaisuun.

Tutkimusaineistot

Opetukset

Tutkimusaineistojen hallinta

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille, mutta soveltuu erityisesti aloille, joilla käsitellään henkilötietoja
 • Tarjolla suomeksi ja englanniksi 4 kertaa/lukuvuosi 
 • Järjestetään erikseen lähiopetuksena ja etäopetuksena
 • Tarjolla kaksi vaihtoehtoista toteutusta eli osallistuja voi valita sopivan vaihtoehdon itselleen sen mukaan, sisältääkö oma tutkimusaineisto henkilötietoa vai ei
  • Koulutukset, joissa käsitellään henkilötietoasioita, keskittyvät tietosuojalainsäädännön alaisten aineistojen hallinnan erityiskysymyksiin ja henkilötietojen elinkaaren suunnitteluun osana aineiston elinkaaren suunnittelua
  • Koulutuksissa, joissa ei käsitellä henkilötietoasioita, keskitytään muun tyyppisten aineistojen hallinnan erityiskysymyksiin
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan ja sen suunnitteluun koko tutkimusprosessin ajalta.

Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa aineistonhallinnan ja sen suunnittelun merkityksen, taustalla olevat FAIR-periaatteet sekä tutustuu aineistonhallintaan liittyviin kansallisiin ja paikallisiin tukipalveluihin. Osallistuja tunnistaa oman aineistonsa erityispiirteet, hallitsee sen käsittelyn ja dokumentoinnin ja oppii, miten julkaisee aineiston metatiedot sekä mahdollisuuden mukaan itse aineiston tutkimuksen lopulla. Koulutuksessa osallistuja aloittaa myös 
- aineistonhallintasuunnitelman laatimisen väitöskirjaansa tai tutkimusprojektiaan varten sekä
- oman aineistonsa metatietojen kirjaamisen Converis-tutkimustietojärjestelmään.
 

Aineistonhallinta perustutkinto-opiskelijoiden opinnäytteissä: ohjausta ohjaajille

Koulutuksessa keskustellaan aineistonhallinnan ohjauksesta perustutkinto-opiskelijan opinnäytteen ohjaajan näkökulmasta:

 • Mitä kandidaattitutkielman tai pro gradun tekijän pitää osata huomioida esimerkiksi tietosuojan ja tietoturvan kannalta?
 • Mistä ohjaaja saa tukea, ja mitä yhteistyömahdollisuuksia tai valmiita oppimateriaaleja on olemassa?

Koulutuksessa saa kokonaiskuvan perustutkinto-opiskelijan opinnäytteen aineistonhallinnasta sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Koulutuksen painopiste on ihmistieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn vuoksi, mutta kaikkien tieteenalojen ohjaajat ovat tervetulleita mukaan. Koulutuksessa voi tuoda esiin omia kokemuksia esimerkkien ja kysymysten muodossa. Koulutus järjestetään tarvittaessa hybridinä.

Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

REDCap-koulutukset 

Johdatus REDCapiin  (120 min.)

Johdatus REDCap-kyselyohjelmiston perustoiminnallisuuksiin ja kyselyn laatimisen alkeet. Sopii ohjelmaan vasta tutustuville. Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

Työpajat

Avaa aineistosi tiedot: Tutkimusaineistojen metatietoklinikka 

Tutkimuksessa syntyvien aineistojen ja niiden metatietojen avoimuus on keskeinen osa tutkimusosaamista. Klinikalla opit käytännönläheisesti, miten avaat aineistosi metatiedot Converiksen avulla rahoittajien ja yliopiston edellyttämien avoimen tieteen FAIR-periaatteiden mukaisesti. Klinikka sopii sekä uuden aineistonsa kuvailua aloittaville että niille, jotka toivovat apua aiemmin luotujen metatietojen viimeistelyyn julkaisemista varten.

Neuvonnat ja tilaustyöpajat

Henkilökohtainen aineistonhallinnan neuvonta (45 - 60 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Tarvitsetko apua aineistonhallintasuunnitelman (DMP) aloittamiseen? Ovatko tietosuoja-asiat kunnossa? Pohditko, missä sinun kannattaa säilyttää aineistoasi tai miten helpoiten jaat sitä tutkimuksen aikana yhteistyökumppanien kanssa? Miten käytännössä avaat aineistosi metatiedot tai itse aineiston? Ryhmäneuvonnan varaus.

Aineistonhallinnan neuvonta tutkimusryhmille (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Onko aika laatia tutkimusprojektillenne DMP tai päivittää sitä? Miten aineiston dokumentointi kannattaa toteuttaa, ja miten aineistoa voi jakaa tietoturvallisesti yhteistyökumppaneille tai opsikelijoille? Miten varmistatte, että data on projektin lopulla mahdollista avata rahoittajien vaatimuksia noudattaen? Ryhmäneuvonnan varaus.

DMP-työpaja  laitoksille ja yksiköille (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • DMP (data management plan) -työpajassa käydään läpi juuri teidän aineistonhallintasuunnitelmienne pulmallisia kohtia. Huomaathan, että vilkkaimpien rahoitushakuaikojen alla kysyntä neuvonnalle voi olla suurta, joten kootkaa yksikössänne useampia kysymyksiä yhteen työpajapyyntöön. Vuoden hiljaisempina aikoina työpaja onnistuu hyvin myös yksittäiselle suunnitelmalle. Työpajan varaus.

Data-Converis-klinikka laitoksille ja yksiköille (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Miten aineiston metatiedot avataan Converiksen avulla avoimen tieteen FAIR-periaatteiden mukaisesti? Voimmeko auttaa metatietojen kirjaamisen aloittamisessa tai aiemmin kirjattujen metatietojen viimeistelyssä julkaisemista varten? Yksikön tai laitoksen tutkijoille voi varata Converis-klinikan.

  Työpaja soveltuu yksiköille ja laitoksille. Minimiosallistujamäärä on 4 - 5. 

Avoimen datan klinikka (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Onko sinulla valmis aineistopaketti, jonka haluat seuraavaksi julkaista? Tai onko aineisto valmis, muttet ole aivan varma, voitko jo avata sen? Avoimen datan klinikalla viimeistellään aineisto yhdessä julkaisukuntoon, päätetään sopiva lisenssi ja käyttöehdot ja siirretään aineisto julkaistavaksi JYX-data-arkistossa. Yksikön tai laitoksen tutkijoille voi varata Converis-klinikan.

  Työpaja soveltuu yksiköille ja laitoksille. Minimiosallistujamäärä on 4 - 5.

Tietoiskut

Aineistonhallinnan tukipalvelut JYU:ssa (20 min + aikaa kysymyksille ja keskustelulle)

Tiesitkö, että ulkoisesti rahoitetulla tutkimushankkeellasi on oikeus saada käyttöön koko joukko Jyväskylän yliopiston ylläpitämiä tutkimusaineiston tallennuksen, versionhallinnan, viestinnän, tietoturvan, julkaisemisen ja arkistoinnin työkaluja ja palveluita – ihan vain pyytämällä? Niitä on tulossa vielä lisääkin.
Lisätietoa ja aineistonhallinnan tietoiskun varaaminen.

Aineistonhallinnan suunnittelun peruskysymykset (20 min + aikaa kysymyksille ja keskustelulle)

Tietoiskussa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman tarkoitus ja yleiset kysymykset, mm. tutkimusaineiston standardeihin, säilytykseen, tietosuojaan, julkaisemiseen ja arkistointiin liittyvät asiat ja kuinka kuvata Jyväskylän yliopiston tutkimusinfrastruktuuri aineistonhallintasuunnitelmassa.
Lisätietoa ja aineistonhallinnan tietoiskun varaaminen.

Itseopiskelumateriaalia

Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet

Julkaiseminen

Opetukset

Avoin julkaiseminen

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Perustietopaketti avoimesta julkaisemisesta: millä keinoin tutkimuksen tulokset on mahdollista saattaa avoimiksi? Kurssilla käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkeleiden jakamisesta eri kanavissa sekä avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

Kurssilla tutkija saa valmiuden liittää rinnakkaistallentaminen osaksi luontevaa julkaisutoimintaansa. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita tapoja jakaa tutkimustuloksia, esimerkiksi tieteellisten sosiaalisten verkostojen (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) kautta. Mitä ne ovat ja mitä tekijänoikeudellisia seikkoja tutkijan kannattaa tietää jakaessaan niissä artikkeleitaan?

Voisitko ajatella julkaisevasi artikkelisi preprintin eli vertaisarvioimattoman käsikirjoituksen? Kurssilla pohditaan myös, miten ja millä ehdoilla artikkelien eri versioita voi julkaista avoimesti ja millaisia eroja eri tieteenalojen välillä on.

Julkaisukanavan valinta

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Tunnistatko relevantit julkaisukanavat? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata tutkijan profiloitumista? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle? Koulutuksessa pohditaan tutkijan omaa julkaisustrategiaa ja annetaan vinkkejä sen rakentamiseen. Samalla mietitään, miten tutkija voi hyödyntää avoimuutta omassa julkaisustrategiassaan. Apuna käytetään erilaisia julkaisukanavien arviointiin soveltuvia tietokantoja ja apuvälineitä. Koulutus on suunnattu pääasiassa ihmistieteellisten oppiaineiden tohtoriopiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta on avoinna myös muille.

 

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus julkaisemisesta.

Tietoiskut

Avoin julkaiseminen (40 min)

Tiivis perustietopaketti avoimen julkaisemisen eri muodoista. Millä tavoilla tutkija voi julkaista tutkimustuloksensa avoimena? Käydään läpi rinnakkaistallentaminen sekä avoimissa lehdissä julkaisemisen perusasiat. Pohditaan hybridijulkaisujen hyviä ja huonoja puolia sekä tutustutaan mahdollisuuteen julkaista preprintejä eli vertaisarvioimattomia artikkeleita. Käydään läpi tieteenala huomioiden myös mahdollisuuksia monografioiden avoimeen julkaisemiseen.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku avoimesta julkaisemisesta.

Avointen lehtien laatu ja julkaisukanavan valinta (40 min)

Kun tutkija miettii avointa julkaisukanavaa, on hänen monesti pohdittava myös julkaisukanavan laatua ja vaikuttavuutta. Tietoiskussa annetaan vinkkejä, millä tavoin julkaisukanavan laatua voi arvioida ja mitä välineitä tutkija voi arvioinnissa käyttää.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku avoimista julkaisukanavista.

Itseopiskelumateriaalia

Ohjeita vertaisarviointiin

Suomen tiedekustantajien liitto ry opastaa vertaisarvioinnin tekemiseen ohjeissaan.

Kopiraittilan korkeakoulu

Kopioston kokoamia tekijänoikeuden perusasioita, mm. immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuden luovuttamisesta, tuottamisesta ja toisten teosten käytöstä.

Tekijänoikeuden ABC -sarja

Sanaston tekijänoikeustietoa.

Tekijänoikeus.fi

©-info

Kopioston tekijänoikeustietoa.

Tietoa tekijänoikeudesta

Tutkimuseettiset periaatteet

Tekijänoikeus opetuksessa

IPR Univercity Centerin ylläpitämää tekijänoikeustietoa (rahoitus: OKM).

ImagOA-opas

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen koostamia kuvien käyttämisen perusteita.

Kuvaoikeuksien ABC

Kuvaston kuvaoikeustietoa, mm. saako siteerata taideteosta.

Tutkimusansiot, mm. profiloituminen ja vastuullinen metriikka

Opetukset

Tunnista tutkimusansiosi

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Kurssilla ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen liittäminen Converis-tutkimustietojärjestelmään. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita ORCID-tunnisteen hyödyntämistapoja. Kurssilla tarkastellaan esimerkkien avulla tutkijoiden sosiaalisen median yhteisöjen mahdollisuuksia lisätä tutkijan tunnettavuutta ja miten avoimen tieteen kulttuuri mahdollistaa tieteellisten ansioiden esittämisen.

Kurssi antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen tieteenalalle tarkoituksenmukaisten tietokantojen avulla. Malli ohjaa esittämään tiedot on mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisesti ja vertailukelpoisina.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus profiloitumisesta.

Tietoiskut

ORCID-työpaja (60 min)

ORCID (Tutkijatunniste.fi) on pysyvien digitaalisten tutkijatunnisteiden rekisteri. Se on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen. Tutkijatunniste ratkaisee nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia. Tunniste vähentää tarvetta syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin. Jyväskylän yliopisto kannustaa tutkijoita hyödyntämään ORCID-tutkijatunnistetta. Tutkijat voivat halutessaan auktorisoida Converiksen päivittämään uudet hyväksytyt julkaisut ORCID-profiiliin. Työpajassa luodaan tutkijalle ORCID-profiili ja opetellaan sen päivittäminen.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku ORCID-tunnisteesta.

Itseopiskelumateriaalia

Tutkija voi itse tehdä paljon oman näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa parantamiseksi tiedeyhteisön jäsenenä. Tämä sivu antaa vinkkejä välineistä, joilla tutkija voi rakentaa julkaisustrategiaansa. Julkaisutoiminta on tärkeä elementti prosessissa, jossa tutkija antaa panoksensa oman tiedeyhteisönsä toimintaan.

ORCID-tutkijatunniste

Muut tutkijaprofiilit

Tutkijan tunniste, jota hän ei itse hallinnoi

Soveltuvat viittauspalvelut erityisesti humanististen alojen ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkijoille

Jyväskylän yliopistossa tutkimustoimintaa harjoittavan on hyvä pitää huolta siitä, että Converis-profiili ja Converis-julkaisukirjaukset ovat ajantasaisia. Tutkijan näkyvyyttä parantaa merkittävästi myös julkaisujen rinnakkaistallentaminen JYXiin. Tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuspolitiikat löytyvät SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Julkaisujen arviointi

WOSin ja Scopuksen metriikkapalvelut:

Kaikki tieteenalat kattavat julkaisurankingit:

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi (Oulun yliopiston kirjaston tekemä laadukas verkkoaineisto)
Tutkimuksen arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä näkökulma; arvioidaanko yksittäistä tutkijaa, tieteenalaa, tutkimusryhmää, tieteellisen julkaisun "arvoa" vai yksittäisen artikkelin saamaa huomiota, jne.

Tieteelliset yhteisöpalvelut: sosiaaliset, kaupalliset alustat

Muista aina tarkistaa kustantajan lupa, jos haluat jakaa artikkeleitasi yhteisöpalveluissa!

Altmetriikka

Tutkimusmenetelmäoppaat

Opetukset

Metodioppaat tutkimuksen tukena

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Kuinka löytää menetelmälähteitä ja avata omaa tutkimusprosessia? Koulutus tarjoaa ideoita ja työkaluja tutkimusmenetelmiin liittyvään tiedonhankintaan sekä menetelmälliseen läpinäkyvyyteen. Koulutus soveltuu hyvin sekä väitöskirjaprosessia aloittelevalle tai uutta projektia suunnittelevalle tutkijalle. Sen sisältö tukee myös aineistonhallinnan suunnittelua.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tutkimusmenetelmien tiedonhankinnasta.

Itseopiskelumateriaalia

Metodioppaat tutkimuksen tukena: Sage Research Methods Online

SRMO on tutkimusmenetelmiin keskittyvä tietokanta, joka opastaa niin menetelmien valinnassa kuin niiden soveltamisessakin. Tietokanta sisältää oppaita, käsikirjoja, ensyklopedioita, videoita ja podcasteja sekä tarjoaa myös työkaluja esimerkiksi tutkimusprojektin suunnitteluun. Menetelmäkartta (Method Map) jäsentää menetelmien välisiä hierarkkisia suhteita. SRMO:n painotus on erityisesti ihmis- ja yhteiskuntatieteiden metodeissa.

 • Ohjevideot
 • Verkkomateriaalia voi hyödyntää myös ennen osallistumista Metodioppaat tutkimuksen tukena -kurssille

Avoin oppiminen

Opetukset

Avoin oppiminen

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Avoimen oppimisen koulutuksessa käydään läpi perusasiat oppimisen avoimuudesta ja keskitytään avoimiin oppimateriaaleihin:

 • Miten omia oppimateriaalejaan voi avata?
 • Mitä oppimateriaaleja avatessa tulisi huomioida?
 • Miten voi hyödyntää toisten avaamia oppimateriaaleja?

  Räätälöidyt koulutukset

  Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus avoimista oppimateriaaleista.

  Itseopiskelumateriaalia

  Avoimet oppimateriaalit: JYU:n ohjeet

  Avoimen oppimisen kansallinen opas

  • Käsitteiden määrittely: avoin oppiminen, avoin oppimateriaali, avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet
  • Tekijänoikeusasioita
  • CC-lisenssit avointen oppimateriaalien näkökulmasta
  • Opas on tuotettu avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä. Tekijät: Aino Helariutta (Laurea) ja Terhi Kaipainen (Xamk). CC BY-SA 4.0
  • Kansallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa kootaan myös vinkkejä materiaalien tuottamisesta.