Hakulauseet

Oletko kuullut Boolen operaattoreista AND, OR ja NOT? Tiedätkö, mitä ovat hipsut? Entä mitä tähtimerkillä tehdään? Seuraavaksi opetellaan hakulauseiden muodostamista!

Hakusanat yhdistetään hakulauseeksi. Hakulause ei ole varsinainen lause, vaan tietokannan ymmärtämässä muodossa esitetty haku. Sinun pitää osata kertoa tietokannalle, mitä haluat löytää: millaisia osumia, mitkä käsitteet voivat olla vaihtoehtoja ja miten tarkasti käsitteen pitäisi löytyä.

Googlessa olemme tottuneet kirjoittamaan hakulaatikkoon esimerkiksi kysymyksen, mutta tieteellissä tietokannoissa ollaan tarkempia. Yleensä ei siis haeta niin, että kirjoitetaan oma aihe sellaisenaan hakulaatikkoon.

Esimerkiksi hakulause aiheesta globalisoitumisen vaikutukset turismiin:

Hakutermit:

– globalisoituminen, globalisaatio, kansainvälistyminen,
– globalization, turismi, matkailu, tourism

Hakulause:

(globali* OR kansainväli*)
AND
(turismi* OR matkail* OR tourism)

Hakulause esimerkiksi matematiikan yhteisopettajuudesta voisi olla tällainen:

("joint teaching" OR teacher collaboration OR teacher cooperation)
AND
mathematic*

Hakulause muotoillaan käyttämällä operaattoreita AND ja OR. Ne on hyvä kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Fraasimerkkien avulla voidaan etsiä tarkkoja osumia ja katkaisumerkillä voidaan katkaista sana, jolloin sanan eri muodot tulevat mukaan hakuun.

Tietokannassa on yleensä Advanced search -vaihtoehto. Sitä kannattaa käyttää. Hakulaatikoita on yleensä 2 ja ne yhdistetään AND-operaattorilla. Tämä on hyvä lähtökohta: voit laittaa yhteen hakulaatikkoon aiheesi ensimmäisen näkökulman ja kirjoittaa laatikkoon peräkkäin synonyymit (esimerkkihaussa hakulaatikkoon laitettaisiin "joint teaching" OR teacher collaboration OR teacher cooperation)

Seuraavaan laatikkoon voit kirjoittaa aiheesi toisen näkökulman (esimerkkihaun sana mathematic*). Ja taas voit listata synonyymejä tai vaihtoehtoisia käsitteitä, jos tarvetta on.

Hakulaatikon perässä on usein pudotusvalikko, josta voit valita mistä tietokanta etsii osumia. Jos valitset kohdan Abstract eli tiivistelmä, tietokanta hakee artikkeleita, joissa käyttämäsi hakusanat esiintyvät tiivistelmässä. Usein on hyvä aloittaa yleisillä rajauksilla ja kaventaa tarvittaessa.

Operaattorit AND, OR, NOT

Hakusanat pilkotaan hakuun. Käytä hakusanojen välissä operaattoreita.

  • AND yhdistää
  • OR lisää vaihtoehtoja
  • NOT jättää pois

Esimerkiksi leadership OR management -hakulause etsii artikkeleita, joissa mainitaan jompi kumpi näistä sanoista, eli leadership tai management. Ainakin toinen näistä sanoista on siis mukana hakutuloksissa.

Boolen operaattorit. Kuvassa on esitetty pallojen avulla, mitä eri Boolen operaattorit tekevät.A OR B hakee viitteet, joissa on joko hakutermi A tai B tai kumpikin. OR-operaattoria käytetään esimerkiksi sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen. OR-operaattori lisää kattavuutta.

A AND B hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakutermi A:n että B:n. AND-operaattoria käytetään, kun halutaan esimerkiksi yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä. AND-operaattori lisää tarkkuutta.

A NOT B hakee viitteet, jotka sisältävät A:n, mutta jättää pois B:n – pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä A että B. NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. NOT-operaattori lisää tarkkuutta. Ei löydy kaikista tietokannoista.

Fraasimerkit eli lainausmerkit

Käytä lainausmerkkejä eli tuttavallisemmin hipsuja, kun haluat tarkan osuman. Saat hakutuloksia, joissa on hakusanat ovat täsmälleen kirjoittamassasi järjestyksessä, muodossa ja kirjoitusasussa. Käytä lainausmerkkejä, jos

  • kyseessä on moniosainen vakiintunut käsite, esim. "climate change"

Varoitus: älä tee liian tarkkaa hakua! Lainausmerkit kannattaa yleensä jättää pois, jos 

  • sanalla on eri kirjoitusasuja, esim. well-being tai wellbeing
  • sana saa taipua eri muodoissa, eikä tarkka sanamuoto ole olennainen, esim.  engage, engagement, engaging

Yksittäisen sanan ympärille ei yleensä tarvitse laittaa lainausmerkkejä, tosin JYKDOKissa siitä voi olla hyötyä.

Katkaisumerkki eli tähtimerkki

Jos haluat kokeilla ns. villi kortti -hakua tai jokerimerkkiä, se on yleensä *-merkki (tähtimerkki, asteriski). Tähtimerkin paikalla voi olla kirjain tai kirjaimia. Esim. jos haet engag*, voit saada osumia muodoissa engage, engagement, engaging.

Kokeile yhdistellä sanoja hakuun eri tavoin

Yleensä on tarpeen kokeilla erilaisia yhdistelmiä. Ota jokin tietokanta ja kokeile yhdistellä hakusanoja eri tavoin. Mieti, mitkä sanat olisi hyvä katkaista. Onko sinulla jokin vakiintunut käsite, jossa kannattaisi käyttää lainausmerkkejä? Mitä synonyymejä tai vaihtoehtoisia sanoja voisit ottaa mukaan hakuun? 

Millä tarkkuudella rakennat hakua? Teetkö monta allekkaista laatikkoa vaihtoehtoineen vai muutaman laatikon, jossa on päänäkökulmat synonyymeineen?

Tämän sivun esimerkit toimivat yleensä eri tietokannoissa. Joitain poikkeuksiakin on, joten jos hakutulokset näyttävät hassuilta, kannattaa katsoa tietokannan omia ohjeita!

Terveystiede ja hakulauseet

Joillain tieteenaloilla hakulauseet muodostetaan tieteenalan tarkkojen omien käytenteiden mukaisesti. Pääsääntöisesti näin on terveystieteissä. Katso esimerkit.

Esimerkkejä hakulauseista 

Hakulause taloushallinnon ulkoistamisesta:

(”management accounting” OR sisäi* laskentatoim* OR johdon laskentatoim* OR ”financial administration” OR taloushallin*)
AND
(outsourc* OR ulkoist*)

Hakulause mainostamisesta mobiilipeleissä:

("mobile advertising" OR ad targeting OR target* ads OR in-game advertising)
AND
"mobile games"

Alla kuvassa esimerkki hakulauseen muotoilusta tietokannassa. Kun viet hiiren kysymysmerkkisymbolin päälle, saat lisätietoa.


Click here to view the accessible version of this interactive content