Hakulauseet

Oletko kuullut Boolen operaattoreista AND, OR ja NOT? Tiedätkö, mitä ovat hipsut? Entä mitä tähtimerkillä tehdään? Seuraavaksi opetellaan hakulauseiden muodostamista!

Aiheen hakusanat yhdistetään hakulauseeksi. Hakulause ei ole varsinainen lause, vaan tietokannan ymmärtämässä muodossa esitetty haku. Sinun pitää osata kertoa tietokannalle, mitä haluat löytää: millaisia osumia, mitkä käsitteet voivat olla vaihtoehtoja ja miten tarkasti käsitteen pitäisi löytyä. Googlessa olemme tottuneet kirjoittamaan hakulaatikkoon esimerkiksi kysymyksen, mutta tieteellissä tietokannoissa ollaan tarkempia. 

Hakulause esimerkiksi matematiikan yhteisopettajuudesta voisi olla tällainen:

"joint teaching" OR teacher collaboration OR teacher cooperation
AND
mathematic*

Tietokannassa on yleensä Advanced search -vaihtoehto. Sitä kannattaa käyttää. Hakulaatikoita on yleensä 2 ja ne yhdistetään AND-operaattorilla. Tämä on hyvä lähtökohta: voit laittaa yhteen hakulaatikkoon aiheesi näkökulman A ja kirjoittaa laatikkoon peräkkäin synonyymit (esimerkkihaussa hakulaatikkoon laitettaisiin "joint teaching" OR teacher collaboration OR teacher cooperation)

Seuraavaan laatikkoon voit kirjoittaa aiheesi näkökulman B (esimerkkihaun sana mathematic*). Ja taas voit listata synonyymejä tai vaihtoehtoisia käsitteitä, jos tarvetta on.

Hakulaatikon perässä on usein pudotusvalikko, josta voit valita mistä tietokanta etsii osumia. Jos valitset kohdan Abstract eli tiivistelmä, tietokanta hakee artikkeleita, joissa käyttämäsi hakusanat esiintyvät tiivistelmässä. Usein on hyvä aloittaa yleisillä rajauksilla ja kaventaa tarvittaessa.

Operaattorit AND, OR, NOT

Hakusanat pilkotaan hakuun. Käytä hakusanojen välissä operaattoreita.

  • AND yhdistää 
  • OR tarkoittaa vaihtoehtoja
  • NOT jättää pois

Esimerkiksi leadership OR management -hakulause etsii artikkeleita, joissa mainitaan jompi kumpi näistä sanoista, eli leadership tai management. Ainakin toinen näistä sanoista on siis mukana hakutuloksissa.

Fraasimerkit eli lainausmerkit

Käytä lainausmerkkejä eli tuttavallisemmin hipsuja, kun haluat tarkan osuman. Saat hakutuloksia, joissa on hakusanat ovat täsmälleen kirjoittamassasi järjestyksessä, muodossa ja kirjoitusasussa. Käytä lainausmerkkejä, jos

  • kyseessä on moniosainen vakiintunut käsite, esim. "climate change"

Varoitus: älä tee liian tarkkaa hakua! Lainausmerkit kannattaa yleensä jättää pois, jos 

  • sanalla on eri kirjoitusasuja, esim. well-being tai wellbeing
  • sana saa taipua eri muodoissa, eikä tarkka sanamuoto ole olennainen, esim.  engage, engagement, engaging

Yksittäisen sanan ympärille ei yleensä tarvitse laittaa lainausmerkkejä, tosin JYKDOKissa siitä voi olla hyötyä.

Katkaisumerkki eli tähtimerkki

Jos haluat kokeilla ns. villi kortti -hakua tai jokerimerkkiä, se on yleensä *-merkki (tähtimerkki, asteriski). Tähtimerkin paikalla voi olla kirjain tai kirjaimia. Esim. jos haet engag*, voit saada osumia muodoissa engage, engagement, engaging.

Kokeile yhdistellä sanoja hakuun eri tavoin

Yleensä on tarpeen kokeilla erilaisia yhdistelmiä. Ota jokin tietokanta ja kokeile yhdistellä hakusanoja eri tavoin. Mieti, mitkä sanat olisi hyvä katkaista. Onko sinulla jokin vakiintunut käsite, jossa kannattaisi käyttää lainausmerkkejä? Mitä synonyymejä tai vaihtoehtoisia sanoja voisit ottaa mukaan hakuun? 

Millä tarkkuudella rakennat hakua? Teetkö monta allekkaista laatikkoa vaihtoehtoineen vai muutaman laatikon, jossa on päänäkökulmat synonyymeineen?

Tämän sivun esimerkit toimivat yleensä eri tietokannoissa. Joitain poikkeuksiakin on, joten jos hakutulokset näyttävät hassuilta, kannattaa katsoa tietokannan omia ohjeita!

Terveystiede ja hakulauseet

Joillain tieteenaloilla hakulauseet muodostetaan tieteenalan tarkkojen omien käytenteiden mukaisesti. Pääsääntöisesti näin on terveystieteissä. Katso esimerkit.

Esimerkkejä hakulauseista 

Hakulause taloushallinnon ulkoistamisesta:

”management accounting” OR sisäi* laskentatoim* OR johdon laskentatoim* OR ”financial administration” OR taloushallin*
AND
outsourc* OR ulkoist*

Hakulause mainostamisesta mobiilipeleissä:

"mobile advertising" OR ad targeting OR target* ads OR in-game advertising
AND
"mobile games"