Hakusanat

Hakusanat ovat reitti kiinnostavien lähteiden luo. Googlettaessa olemme tottuneet siihen, että haemme jotain, katsomme muutamia ensimmäisiä tuloksia, ja toivomme, että hakemamme löytyy saman tien. Joskus tieteellisessäkin tiedonhaussa voi käydä näin, mutta yleensä hakua täytyy suunnitella. Kuten edellisessä luvussa todettiin, hakusanoista kannattaa tehdä miellekartta tai lista. Näin pysyt paremmin kärryillä aiheesi käsitteistä ja niiden välisistä suhteista.

Hakusanoja miettiessä käytetään erilaisia apuvälineitä

Katso myös, mitä avainsanoja jo löytämissäsi lähteissä on. Tee alustavia hakuja: vastaavatko hakutulokset sitä, mitä olit etsimässä? Mitä avainsanoja hakutuloksen tiedoissa on? Käytetäänkö hakutuloksissa samasta asiasta myös muita termejä? Poimi nämä synonyymeiksi tai vaihtoehtoisiksi käsitteiksi.

Tee hakusanoista miellekartta tai lista, jota täydennät tutkimuksesi edetessä!

Keskeiset käsitteet 

Mieti, mitkä ovat aiheesi keskeisimmät käsitteet. Esimerkiksi jos aiheesi olisi korkeakouluopiskelijoiden ajanhallintataitojen vaikutus opiskelumenestykseen, keskeisiä käsitteitä voisivat olla

students, university, higher education, time management skills, study success, success at studies

Huomaa, että hakusanoja kannattaa kaivella myös ikään kuin aiheen pinnan alta. Mitä esimerkiksi opiskelumenestyksellä tarkemmin ottaen tarkoitetaan? Kannattaisiko hakusanoiksi lisätä myös oppimistulokset, arvosanat tai valmistuminen? Tällöin voisi löytyä artikkeli, jossa puhutaan menestyksekkäästä opiskelusta, vaikka esimerkiksi sanaa menestys ei käytettäisi.

Synonyymit ja vaihtoehtoiset käsitteet

Yhdestä asiasta voidaan usein puhua monella eri termillä. Erityisesti ihmistieteissä on tärkeää muistaa, että sanoilla on yleensä synonyymejä tai saman asian voisi ilmaista myös eri tavalla. Luonnontieteissä käsitteet ovat eksaktimpia, mutta myös luonnontietelijän on hyvä muistaa synonyymit.

Ylempänä tällä sivulla luetellut sanakirjat ja asiasanastot auttavat. Kannattaa myös pitää silmällä hakutuloksia, ja poimia niissä vastaantulevat synonyymit miellekarttaasi tai listaasi.

Thesaurus-tyyppiset synonyymisanakirjat listaavat synonyymejä. MOT-sanakirjat sisältävät esimerkiksi Oxford Thesaurus of English -sanakirjan. Esimerkiksi sport-sanalle löytyy sieltä synonyymit physical activity, physical exercise

MOT-sanakirjoista löytyy myös Finnish Synonyms -sanakirja, josta vaikkapa sukupuutto-sanalle löytyy synonyymi lajikuolema.

Kun haet, tietokanta etsii osumia. Saat hakutuloksiin ne artikkelit, joissa käyttämäsi hakusanat esiintyvät. Jotta saat tarpeeksi kattavia hakutuloksia, keskeisten käsitteiden synonyymit tulee ottaa mukaan hakuun. Jos hakisit liikkumiseen liittyvää aihetta, ja käyttäisit vain hakusanaa sport, jäisi turhaan pois hakutulokset, joissa sen sijaan on käytetty exercise tai physical activity -sanoja.

Miksi en löydä mitään?

Joskus hakusanoja joutuu työstämään vähän enemmän. Aiheesi voi olla sellainen, että hakusanat eivät ole ilmeisiä. Tällöin aihetta kannattaa tarkastella eri näkökulmista. Mistä on perimmiltään kysymys? Joskus tarvitset konkreettisemman lähestymistavan, joskus on hyvä yleistää. Aiheen käsitteiden pohtiminen saattaa viedä paljon aikaa.

Haun muokkaamisesta kerrotaan lisää myöhemmin.