Tutkimusdata

Tutkimusdata Jyväskylän yliopistossa

Kaikessa Jyväskylän yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa. Yliopiston tutkimusdatapolitiikka linjaa tähän liittyvistä periaatteista, vastuista ja tehtävistä. Tältä sivustolta löydät konkreettisia ohjeita hyvään aineistonhallintaan läpi tutkimuksen elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelusta aineiston keräämiseen, analysointiin, säilyttämiseen ja julkaisemiseen.