Tutkimusdata

" "
Kaikessa Jyväskylän yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa. Yliopiston tutkimusdatapolitiikka linjaa tähän liittyvistä periaatteista, vastuista ja tehtävistä. Tältä sivustolta löydät ohjeita ja tukea hyvään aineistonhallintaan läpi tutkimuksen elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelusta aineiston keräämiseen, analysointiin, säilyttämiseen ja julkaisemiseen.

Opas tutkimusaineistojen hallintaan

Tule koulutukseen, tilaa työpaja!