Tohtoriopiskelijat, tutkijat ja yliopiston henkilökunta

Avoin tiede


 • LIBJ1001 Open Science Resource

Tiedonhankinta, -hallinta ja yleiset tutkijakoulutukset


 • Tauon jälkeen tutkijaksi
 • Väitöskirjastartti

Tutkimusaineistot


 • Tutkimusaineistojen hallinta

Julkaiseminen


 • Avoin julkaiseminen
 • Julkaisukanavan valinta

Tutkimusansiot, mm. profiloituminen


 • Tunnista tutkimusansiosi

Menetelmäoppaat


 • Menetelmäoppaat tutkimuksen tukena

Avoimen tiedon keskus, kirjasto, järjestää opetuksia, ohjauksia ja tietoiskuja sekä räätälöi opetuksia tilauksesta kaikille yliopistolaisille. Näillä sivuilla on myös itseopiskelumateriaalivinkkejä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan HYTJ2500 Löydä, hallitse ja julkaise tietoa ja Kauppakorkeakoulun JSBJ1610 Data Acquisition, Command and Publishing (2 op) koostuvat vähintään 4 osakurssista:

 • Väitöskirjastartti, Avoin julkaiseminen ja Tutkimusaineiston hallinta
 • Vähintään yksi seuraavista: Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta ja Tunnista tutkimusansiosi
 • Jos suoritat tutkintoasi Humanistis-yhteiskuntatieteiden aiemman opintosuunnitelman mukaisesti, voit saada suoritusmerkinnän HYTJ2200-kurssille vielä lukuvuonna 2020 - 2021. HYTJ2200-kurssin sisältönä on vähintään 3 osakurssia. Nämä kurssit ovat Väitöskirjastartti, Avoin julkaiseminen ja vähintään yksi seuraavista: Tutkimusaineiston hallinta, Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta ja Tunnista tutkimusansiosi
 • Kun olet saanut kaikki osakurssit käytyä, pyydä kurssin rekisteröimistä sähköpostitse OSC:n tutkijakoulutuskoordinaattorilta

Lisätietoa tutkijakoulutuksista: Marjo Vallittu

Avoin tiede

Opetukset

LIBJ1001 Open Science Resource -verkkokurssi (1 op)

 • JYU:n tohtoriopiskelijoille suunnattu avoimen tieteen verkkokurssi
 • Tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • LIBJ1001: ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Sisussa
 • Kansallinen kurssimateriaali Finfocnetissa (linkki ja kurssiavain Sisussa)
 • Vastaa Kauppakorkeakoulun JSBJ1120-kurssia

Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukukausien aikana. Kurssisuorituksena laaditaan omaa tutkimustyötä varten reflektoiva avoimen tieteen käsikirja mahdollisia tieteenalan käytänteitä noudattaen.
Kurssimateriaalin ja -suorituksen kieli on englanti.
Suosituksena on suorittaa kurssi ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus avoimesta tieteestä.

Tietoiskut

Creative Commons -lisenssit (30 min)

Creative Commons -lisensseillä voi helpolla tavalla lisensioida kaikkea avoimeksi tarkoitettua materiaalia: avoimia artikkeleita, kirjoja, oppimateriaaleja sekä avointa dataa. Tietoiskussa käydään läpi CC-lisenssien sisältö ja annetaan vinkkejä siihen, miten tutkija voi itse hyödyntää lisenssejä omassa julkaisu- ja opetustyössään.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku lisensseistä.

Rinnakkaistallentaminen JYXiin (30 min)

Mitä on rinnakkaistallentaminen ja miksi se todellakin kannattaa? Tietoiskussa käydään läpi Jyväskylän yliopiston käytänteet rinnakkaistallentamiselle sekä pohditaan, mitä kaikkea voi jo tänä päivänä rinnakkaistallentaa. Käydään läpi myös kustantajien rinnakkaistallentamiselle asettamat ehdot kuten artikkelin oikea versio sekä embargo eli julkaisuviive.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku rinnakkaistallentamisesta.

Avoin oppiminen: avoimet oppimateriaalit (kesto sopimuksen mukaan)

Kuinka avata omaa opetusta? Kuinka tuottaa, löytää ja hyödyntää avointa oppimateriaalia?
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku tai ohjaus avoimista oppimateriaaleista.

Itseopiskelumateriaalia

 • Avoin tiede -verkkosivu kokoaa yhteen avoimen tieteen hankkeet ja ajankohtaisen keskustelun sekä Suomessa että maailmalla.
 • OSC:n, kirjaston, Open Science -sivuilla tietoa JYU:n käytänteistä mm. julkaisemisesta, rinnakkaistallentamisesta, tutkimusaineistoista ja oppimateriaaleista.
 • UNESCO: Open Access curriculum (2015).
 • Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssi itseopiskeluun (MOOC Helsinki).
  • Helsingin yliopiston avoimen tieteen verkkokurssi perehdyttää sinut avoimen tieteen perusteisiin viidessä eri sisältökokonaisuutta käsittelevässä osiossa. Viisi sisältökokonaisuutta ovat avoimen tieteen perusteet, avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu, avoimen tutkimuksen hyödyntäminen, tutkimuksen avaaminen ja tulosten avoin julkaiseminen. Kurssi sopii kaikille avoimesta tutkimuksesta kiinnostuneille. Lisätietoa kurssin suorittamisesta ja hyödyntämisestä.

Tiedonhankinta, -hallinta ja yleiset tutkijakoulutukset

Opetukset

Tauon jälkeen tutkijaksi

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Tiedonhankinnan ja tietokantojen kertauskurssi. Koulutuksessa palautetaan mieliin erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

Väitöskirjastartti

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Kurssilla käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankintaa ja tiedonmuodostumista kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin näkökulmasta. Tavoitteena on, että kurssille osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu myös tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

Lähteet talteen Zoterolla –koulutukset (siirtyminen pois Refworksista)

HUOM! Jyväskylän yliopiston Refworks-sopimus päättyy 31.12.2021. Syksyn 2021 yleiset Refworks-koulutukset vaihtuvat Zotero-koulutuksiin, ja niissä ohjeistetaan myös viitetietojen siirtoon. Lisätietoja Zotero-siirrosta kirjaston uutispalstalla.

Zotero-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

Opi käyttämään Zoteroa mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Zoteroon yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

Henkilökohtainen ohjaus tai ryhmäkonsultaatio

Varaa tiedonhankinnan ohjausaika itsellesi tai ryhmällesi.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tai työpaja tiedonhankinnasta tai esittely Avoimen tiedon keskuksen, kirjaston, tarjoamasta muusta tuesta.

Tietoiskut

Infot tutkijakoulutuksistamme ja palveluistamme (kesto sopimuksen mukaan)

Minkälaisia palveluita, tukea ja koulutuksia Avoimen tiedon keskus, kirjasto tarjoaa yliopiston tutkijoille ja henkilökunnalle? Tilaa tietoisku tohtoriopiskelijoille, tutkijoille ja yliopiston muulle henkilökunnalle suunnatusta tuesta ja ajankohtaisista nostoista, soveltuu esim. tohtorikoulujen infoihin, tohtoriseminaareihin ja tutkimushankkeille.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku OSC:n tutkijatuesta.

Itseopiskelumateriaalia

Tauon jälkeen tutkijaksi Kirjastotuutorin avulla

Verkko-oppimateriaali tutustuttaa sinut systemaattiseen tiedonhankintaan ja -hallintaan. Samalla palautat mieleesi, miten kirjaston tarjoamia aineistoja käytetään, mitkä ovat tieteenalasi keskeiset tietokannat ja miten käytät e-aineistoja yliopiston verkkoalueen ulkopuolella (esim. kotikoneellasi). Voit hyödyntää verkko-oppimateriaalia, kun sinulle parhaiten sopii; materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille.

Voit hyödyntää myös Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -muistilistaa.

Tukea itseopiskeluun saat tutkijapalvelukoordinaattorilta.

Vastuullinen tiede

TSV:n Vastuullinen tiede -sivujen avulla pidät itsesi ajan tasalla vastuullisen avoimen tieteen kehittämishankkeista ja ajankohtaisesta keskustelusta.

Vinkkejä JYU:n muusta aiheeseen liittyvästä koulutuksesta ja tuesta

Yliopiston tutkijakoulu / tietoa tutkimusetiikasta: Mistä saan tietoa tutkimusetiikasta?
Digipalveluiden kurssitarjonta, mm. tutkimusaineiston kerääminen, tallennus, SSPS-tilasto-ohjelma, tilastoanalyysit, Grafiikka julkaisuun.

Tutkimusaineistot

Opetukset

Tutkimusaineistojen hallinta

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan ja sen suunnitteluun koko tutkimusprosessin ajalta.
Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat aineistonhallinnan ja sen suunnittelun merkityksen, sen taustalla olevat FAIR-periaatteet sekä tuntevat aineistonhallintaan liittyvät kansalliset ja paikalliset tukipalvelut ja ohjeistukset. Osallistujat tunnistavat oman aineistonsa erityispiirteet, hallitsevat käsittelyn ja dokumentoinnin sekä kykenevät aineistonsa erityispiirteet huomioiden julkaisemaan tai muuten jatkokäsittelemään aineistonsa sekä ymmärtävät aineistojen avaamisen merkityksen.
Kurssilla jokainen osallistuja laatii tutkimusaineistolleen aineistonhallintasuunnitelman sekä aloittaa aineiston kuvailun tutkimustietojärjestelmään. Tehty suunnitelma noudattaa keskeisten tutkimusrahoittajien (SA) mallia.
Suunnattu erityisesti ihmistieteille (henkilötietojen käsittely osana tutkimusaineiston hallintaa).

Keskeisiä työkaluja ja lähteitä, joihin koulutuksessakin perehdytään:

Henkilökohtainen ohjaus tai ryhmäkonsultaatio

Varaa aineistonhallinnan ohjausaika itsellesi tai ryhmällesi.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tai työpaja aineistonhallinnasta.

Tietoiskut

Aineistonhallinnan palvelut JYU:ssa (20 min + aikaa kysymyksille ja keskustelulle)

Tiesitkö, että ulkoisesti rahoitetulla tutkimushankkeellasi on oikeus saada käyttöön koko joukko Jyväskylän yliopiston ylläpitämiä tutkimusaineiston tallennuksen, versionhallinnan, viestinnän, tietoturvan, julkaisemisen ja arkistoinnin työkaluja ja palveluita – ihan vain pyytämällä? Niitä on tulossa vielä lisääkin.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku aineistonhallinnan palveluista.

Aineistonhallintasuunnittelun yleiset kysymykset (20 min + aikaa kysymyksille ja keskustelulle)

Tietoiskussa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman tarkoitus ja yleiset kysymykset, mm. tutkimusaineiston standardeihin, säilytykseen, tietosuojaan, julkaisemiseen ja arkistointiin liittyvät asiat ja kuinka kuvata Jyväskylän yliopiston tutkimusinfrastruktuuri aineistonhallintasuunnitelmassa.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku aineistonhallinnan suunnittelusta.

Aineistonhallintasuunnittelun työpaja (kesto sopimuksen mukaan)

DMP (Data Management Plan) -työpajoissa voitte yhdessä asiantuntijoiden kanssa käydä läpi juuri teidän aineistonhallintasuunnitelmienne pulmallisia kohtia. Huomaa kuitenkin, että vilkkaimpien rahoitushakuaikojen alla kysyntä neuvonnalle on suurta, joten kootkaa yksikössänne useampia kysymyksiä yhteen työpajapyyntöön. Vuoden hiljaisempina aikoina pystymme myös pitämään työpajan yksittäisellekin suunnitelmalle. Aineistonhallintasuunnitelmahan laaditaan tutkimustyötä varten eikä vain rahoitushakemusta varten, joten hyvä hetki sen parantamiselle on aina!
Kysy lisätietoa ja varaa työpaja aineistonhallinnasta.

Itseopiskelumateriaalia

Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet

 • Tarkista Tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet Jyväskylän yliopistossa
 • Mistä löytää avoimia tutkimusaineistoja?
  • Etsin-palvelu: Etsin-hakupalveluun tallennetaan tutkimusaineistojen metatietoja. Näiden tietojen perusteella aineisto on löydettävissä ja hyödynnettävissä. Etsin-hakupalvelusta saa myös tiedot siitä, miten aineisto on toisten käytettävissä. Tutkija ja organisaatio voivat tuoda näin oman aineistonsa muiden tietoisuuteen ja laajempaan käyttöön sekä löytää Etsimen monipuolisten hakuominaisuuksien avulla muiden aineistoja käyttöönsä.
  • Aila-portaali: Ailasta löydät Tietoarkistoon arkistoidut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot.
  • Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuuri CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives)
 • Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja (soveltuu hyvin ihmistieteellisten tutkimusaineistojen elinkaaren hallintaan)
 • Tarkista myös JYU:n omat linjaukset henkilötietojen käsittelystä, tietosuojasta, ja eettisistä kysymyksistä
  • Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa -verkkokurssi
  • Henkilöstön tietoturvaperehdytys

Julkaiseminen

Opetukset

Avoin julkaiseminen

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Perustietopaketti avoimesta julkaisemisesta: millä keinoin tutkimuksen tulokset on mahdollista saattaa avoimiksi? Kurssilla käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkeleiden jakamisesta eri kanavissa sekä avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

Kurssilla tutkija saa valmiuden liittää rinnakkaistallentaminen osaksi luontevaa julkaisutoimintaansa. Kurssilla saat perustiedot siitä, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita tapoja jakaa tutkimustuloksia, esimerkiksi tieteellisten sosiaalisten verkostojen (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) kautta. Mitä ne ovat ja mitä tekijänoikeudellisia seikkoja tutkijan kannattaa tietää jakaessaan niissä artikkeleitaan?

Voisitko ajatella julkaisevasi artikkelisi preprintin eli vertaisarvioimattoman käsikirjoituksen? Kurssilla pohditaan myös, miten ja millä ehdoilla artikkelien eri versioita voi julkaista avoimesti ja millaisia eroja eri tieteenalojen välillä on.

Julkaisukanavan valinta

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Tunnistatko relevantit julkaisukanavat? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata tutkijan profiloitumista? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle? Koulutuksessa pohditaan tutkijan omaa julkaisustrategiaa ja annetaan vinkkejä sen rakentamiseen. Samalla mietitään, miten tutkija voi hyödyntää avoimuutta omassa julkaisustrategiassaan. Apuna käytetään erilaisia julkaisukanavien arviointiin soveltuvia tietokantoja ja apuvälineitä. Koulutus on suunnattu pääasiassa ihmistieteellisten oppiaineiden tohtoriopiskelijoille ja henkilökunnalle, mutta on avoinna myös muille.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus julkaisemisesta.

Tietoiskut

Avoin julkaiseminen (40 min)

Tiivis perustietopaketti avoimen julkaisemisen eri muodoista. Millä tavoilla tutkija voi julkaista tutkimustuloksensa avoimena? Käydään läpi rinnakkaistallentaminen sekä avoimissa lehdissä julkaisemisen perusasiat. Pohditaan hybridijulkaisujen hyviä ja huonoja puolia sekä tutustutaan mahdollisuuteen julkaista preprintejä eli vertaisarvioimattomia artikkeleita. Käydään läpi tieteenala huomioiden myös mahdollisuuksia monografioiden avoimeen julkaisemiseen.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku avoimesta julkaisemisesta.

Avointen lehtien laatu ja julkaisukanavan valinta (40 min)

Kun tutkija miettii avointa julkaisukanavaa, on hänen monesti pohdittava myös julkaisukanavan laatua ja vaikuttavuutta. Tietoiskussa annetaan vinkkejä, millä tavoin julkaisukanavan laatua voi arvioida ja mitä välineitä tutkija voi arvioinnissa käyttää.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku avoimista julkaisukanavista.

Itseopiskelumateriaalia

Ohjeita vertaisarviointiin

Suomen tiedekustantajien liitto ry opastaa vertaisarvioinnin tekemiseen ohjeissaan.

Kopiraittilan korkeakoulu

Kopioston kokoamia tekijänoikeuden perusasioita, mm. immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuden luovuttamisesta, tuottamisesta ja toisten teosten käytöstä.

Tekijänoikeuden ABC -sarja

Sanaston tekijänoikeustietoa.

Tekijänoikeus.fi

©-info

Kopioston tekijänoikeustietoa.

Tietoa tekijänoikeudesta

Tutkimuseettiset periaatteet

Tekijänoikeus opetuksessa

IPR Univercity Centerin ylläpitämää tekijänoikeustietoa (rahoitus: OKM).

ImagOA-opas

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen koostamia kuvien käyttämisen perusteita.

Kuvaoikeuksien ABC

Kuvaston kuvaoikeustietoa, mm. saako siteerata taideteosta.

Tutkimusansiot, mm. profiloituminen ja vastuullinen metriikka

Opetukset

Tunnista tutkimusansiosi

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Kurssilla ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen liittäminen Converis-tutkimustietojärjestelmään. Lisäksi kurssilla käydään läpi muita ORCID-tunnisteen hyödyntämistapoja. Kurssilla tarkastellaan esimerkkien avulla tutkijoiden sosiaalisen median yhteisöjen mahdollisuuksia lisätä tutkijan tunnettavuutta ja miten avoimen tieteen kulttuuri mahdollistaa tieteellisten ansioiden esittämisen.

Kurssi antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen tieteenalalle tarkoituksenmukaisten tietokantojen avulla. Malli ohjaa esittämään tiedot on mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisesti ja vertailukelpoisina.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus profiloitumisesta.

Tietoiskut

ORCID-työpaja (60 min)

ORCID (Tutkijatunniste.fi) on pysyvien digitaalisten tutkijatunnisteiden rekisteri. Se on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen. Tutkijatunniste ratkaisee nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia. Tunniste vähentää tarvetta syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin. Jyväskylän yliopisto kannustaa tutkijoita hyödyntämään ORCID-tutkijatunnistetta. Tutkijat voivat halutessaan auktorisoida Converiksen päivittämään uudet hyväksytyt julkaisut ORCID-profiiliin. Työpajassa luodaan tutkijalle ORCID-profiili ja opetellaan sen päivittäminen.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku ORCID-tunnisteesta.

Itseopiskelumateriaalia

Tutkija voi itse tehdä paljon oman näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa parantamiseksi tiedeyhteisön jäsenenä. Tämä sivu antaa vinkkejä välineistä, joilla tutkija voi rakentaa julkaisustrategiaansa. Julkaisutoiminta on tärkeä elementti prosessissa, jossa tutkija antaa panoksensa oman tiedeyhteisönsä toimintaan.

ORCID-tutkijatunniste

Muut tutkijaprofiilit

Tutkijan tunniste, jota hän ei itse hallinnoi

Soveltuvat viittauspalvelut erityisesti humanististen alojen ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkijoille

Jyväskylän yliopistossa tutkimustoimintaa harjoittavan on hyvä pitää huolta siitä, että Converis-profiili ja Converis-julkaisukirjaukset ovat ajantasaisia. Tutkijan näkyvyyttä parantaa merkittävästi myös julkaisujen rinnakkaistallentaminen JYXiin. Tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuspolitiikat löytyvät SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Julkaisujen arviointi

WOSin ja Scopuksen metriikkapalvelut:

Kaikki tieteenalat kattavat julkaisurankingit:

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi (Oulun yliopiston kirjaston tekemä laadukas verkkoaineisto)
Tutkimuksen arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä näkökulma; arvioidaanko yksittäistä tutkijaa, tieteenalaa, tutkimusryhmää, tieteellisen julkaisun "arvoa" vai yksittäisen artikkelin saamaa huomiota, jne.

Tieteelliset yhteisöpalvelut: sosiaaliset, kaupalliset alustat

Muista aina tarkistaa kustantajan lupa, jos haluat jakaa artikkeleitasi yhteisöpalveluissa!

Altmetriikka

Tutkimusmenetelmäoppaat

Opetukset

Metodioppaat tutkimuksen tukena

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Koulutuksessa tarkastellaan sekä metodiopaskirjallisuuteen liittyvää tiedonhankintaa eri tieteenalojen tietokannoissa ja hyödynnetään arvostettua SAGE Research Methods Online (SRMO) -tietokantaa. Kurssi soveltuu hyvin väitöskirjan tutkimussuunnitelmaa tekevälle tohtoriopiskelijalle. Kurssi tukee myös tutkimuksen aineistonhallinnan suunnitelman tuottamista.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tutkimusmenetelmäoppaista.

Itseopiskelumateriaalia

Metodioppaat tutkimuksen tukena: Sage Research Methods Online

Tutustu tutkimusmenetelmiä koskeviin aineistoihin ja löydä tutkimuksesi kannalta relevantit menetelmäkirjat sekä tutkimusartikkelit. Aineistoon sisältyy myös hakuteoksia, ensyklopedioita ja videoita yleisimmin käytetyistä menetelmistä. Menetelmäkartta (Method Map) jäsentää menetelmien välisiä hierarkkisia suhteita.

 • Käyttöohjeet ja ohjevideot
 • Voit hyödyntää verkkomateriaalia myös ennen osallistumistasi Metodioppaat tutkimuksen tukena -kurssille