Tohtoriopiskelijat, tutkijat ja yliopiston henkilöstö

Avoin tiede


 • LIBJ1001 Open Science Resource

Tiedonhankinta, -hallinta ja yleiset tutkijakoulutukset


 • Tauon jälkeen tutkijaksi
 • Väitöskirjastartti
 • Lähteet talteen Zoterolla

Tutkimusaineistot


 • Tutkimusaineistojen hallinta
 • Aineistonhallinta opinnäytteissä: ohjausta ohjaajille
 • REDCap-koulutukset
 • Avoimet tutkimusaineistot -työpaja

Julkaiseminen


 • Avoin julkaiseminen
 • Julkaisukanavan valinta

Tutkimusansiot, mm. profiloituminen


 • Tunnista tutkimusansiosi

Tutkimusmenetelmät


 • Tutkimusmenetelmien avoimuus

Avoimen tiedon keskus, kirjasto, järjestää opetuksia, ohjauksia ja tietoiskuja sekä räätälöi opetuksia tilauksesta kaikille yliopistolaisille. Näillä sivuilla on myös itseopiskelumateriaalivinkkejä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan HYTJ2500 Löydä, hallitse ja julkaise tietoa ja Kauppakorkeakoulun JSBJ1610 Data Acquisition, Command and Publishing (2 op) koostuvat vähintään 4 osakurssista:

 1. Väitöskirjastartti,
 2. Avoin julkaiseminen,
 3. Tutkimusaineistojen hallinta ja
 4. vähintään yksi seuraavista: Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta, Avoin oppiminen ja Tunnista tutkimusansiosi.
 • Jos suoritat tutkintoasi Humanistis-yhteiskuntatieteiden aiemman opintosuunnitelman mukaisesti, voit saada suoritusmerkinnän HYTJ2200-kurssille vielä lukuvuonna 2020 - 2021. HYTJ2200-kurssin sisältönä on vähintään 3 osakurssia. Nämä kurssit ovat Väitöskirjastartti, Avoin julkaiseminen ja vähintään yksi seuraavista: Tutkimusaineistojen hallinta, Metodioppaat tutkimuksen tukena, Julkaisukanavan valinta ja Tunnista tutkimusansiosi.
 • Kun olet saanut kaikki osakurssit käytyä, pyydä kurssin rekisteröimistä sähköpostitse OSC:n tutkijakoulutuskoordinaattorilta.

Muiden tiedekuntien väitöskirjatutkijat voivat myös kysyä opintopistemahdollisuudesta.

Lisätietoa OSC:n tutkijakoulutuksista: Marjo Vallittu

Avoin tiede

Opetukset

LIBJ1001 Open Science Resource -verkkokurssi (1 op)

 • JYU:n tohtoriopiskelijoille suunnattu avoimen tieteen verkkokurssi
 • Tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • LIBJ1001: ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Sisussa
 • Kansallinen kurssimateriaali Finfocnetissa (linkki ja kurssiavain Sisussa)
 • Vastaa Kauppakorkeakoulun JSBJ1120-kurssia

Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukukausien aikana. Kurssisuorituksena laaditaan omaa tutkimustyötä varten reflektoiva avoimen tieteen käsikirja mahdollisia tieteenalan käytänteitä noudattaen.
Kurssimateriaalin ja -suorituksen kieli on englanti.
Suosituksena on suorittaa kurssi ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus avoimesta tieteestä.

Tietoiskut

Creative Commons -lisenssit (30 min)

Creative Commons -lisensseillä voi helpolla tavalla lisensioida kaikkea avoimeksi tarkoitettua materiaalia: avoimia artikkeleita, kirjoja, oppimateriaaleja sekä avointa dataa. Tietoiskussa käydään läpi CC-lisenssien sisältö ja annetaan vinkkejä siihen, miten tutkija voi itse hyödyntää lisenssejä omassa julkaisu- ja opetustyössään.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku lisensseistä.

Rinnakkaistallentaminen JYXiin (30 min)

Mitä on rinnakkaistallentaminen ja miksi se todellakin kannattaa? Tietoiskussa käydään läpi Jyväskylän yliopiston käytänteet rinnakkaistallentamiselle sekä pohditaan, mitä kaikkea voi jo tänä päivänä rinnakkaistallentaa. Käydään läpi myös kustantajien rinnakkaistallentamiselle asettamat ehdot kuten artikkelin oikea versio sekä embargo eli julkaisuviive.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku rinnakkaistallentamisesta.

Avoin oppiminen: avoimet oppimateriaalit (kesto sopimuksen mukaan)

Kuinka avata omaa opetusta? Kuinka tuottaa, löytää ja hyödyntää avointa oppimateriaalia?
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku tai ohjaus avoimista oppimateriaaleista.

Itseopiskelumateriaalia

Tiedonhankinta, -hallinta ja yleiset tutkijakoulutukset

Opetukset

Tauon jälkeen tutkijaksi

 • Koulutus on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Tiedonhankinnan ja tietokantojen kertauskurssi. Koulutuksessa palautetaan mieliin erilaiset tieteelliseen tiedonhankintaan liittyvät keinot ja pohditaan tiedonhankinnan tarpeita väitöskirjaprosessin eri vaiheissa. Koulutus on tarkoitettu väitöskirjatyötään aloittaville.

Väitöskirjastartti

 • Koulutus on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Koulutuksessa käydään läpi väitöskirjaprosessin systemaattinen tiedonhankintaa ja tiedonmuodostumista kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin näkökulmasta. Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva saa valmiudet käsiteanalyysin ja kirjallisuuskatsauksen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on, että väitöskirjaansa työstävälle tohtorikoululaiselle hahmottuu käsitys niistä kirjaston vastuulla olevista tutkimusosaamistaidoista, joita väitöskirjatyössä häneltä edellytetään. Koulutuksessa korostuu myös tieteellinen keskustelu osana avoimen tieteen kulttuuria.

Lähteet talteen Zoterolla -koulutukset

Zotero-viitteidenhallintaohjelman avulla keräät, muokkaat ja kansioit omat lähdeviitteesi sekä teet lähdeluettelon lähes käsin koskematta. Myös esimerkiksi viittaustyylin muuttaminen onnistuu hetkessä.

Opi käyttämään Zoteroa mukavien harjoitustehtävien avulla. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen osaa tuoda ja tallentaa viitteitä Zoteroon yleisimmistä tietokannoista sekä luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon.

Viitteidenhallintaohjelmat (Kirjastotuutori).

Henkilökohtainen ohjaus tai ryhmäkonsultaatio

Varaa tiedonhankinnan ohjausaika itsellesi tai ryhmällesi.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tai työpaja tiedonhankinnasta tai esittely Avoimen tiedon keskuksen, kirjaston, tarjoamasta muusta tuesta.

Tietoiskut

Infot tutkijakoulutuksistamme ja palveluistamme (kesto sopimuksen mukaan)

Minkälaisia palveluita, tukea ja koulutuksia Avoimen tiedon kesk tarjoaa yliopiston tutkijoille ja henkilökunnalle? Tilaa tietoisku tohtoriopiskelijoille, tutkijoille ja yliopiston muulle henkilökunnalle suunnatusta tuesta ja ajankohtaisista nostoista, soveltuu esim. tohtorikoulujen infoihin, tohtoriseminaareihin ja tutkimushankkeille.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku OSC:n tutkijatuesta.

Itseopiskelumateriaalia

Tauon jälkeen tutkijaksi Kirjastotuutorin avulla

Verkko-oppimateriaali tutustuttaa tiedonhankintaan ja -hallintaan. Samalla palautetaan mieleen, miten kirjaston tarjoamia aineistoja käytetään, mitkä ovat eri tieteenalojen keskeiset tietokannat ja miten käytetään e-materiaaleja yliopiston verkkoalueen ulkopuolella (esim. kotikoneella). Verkko-oppimateriaalia voi hyödyntää, kun parhaiten sopii, sillä materiaalin käyttö ei edellytä kirjautumista kurssille. Kirjastotuutori liittyy LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssiin, joka on suunnattu kandidaattitutkielmaa tekeville, eli ei ole tutkijakoulutustasoinen tai anna opintopisteitä JOPSiin.

Voit hyödyntää myös Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -muistilistaa.

Tukea itseopiskeluun saat tutkijapalvelukoordinaattorilta.

Vastuullinen tiede

TSV:n Vastuullinen tiede -sivujen avulla pidät itsesi ajan tasalla vastuullisen avoimen tieteen kehittämishankkeista ja ajankohtaisesta keskustelusta.

Vinkkejä JYU:n muusta aiheeseen liittyvästä koulutuksesta ja tuesta

Yliopiston tutkijakoulu / tietoa tutkimusetiikasta: Mistä saan tietoa tutkimusetiikasta?
Digipalveluiden kurssitarjonta, mm. tutkimusaineiston kerääminen, tallennus, SSPS-tilasto-ohjelma, tilastoanalyysit, Grafiikka julkaisuun.

Tutkimusaineistot

Opetukset

Tutkimusaineistojen hallinta

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille, mutta soveltuu erityisesti aloille, joilla käsitellään henkilötietoja
 • Tarjolla suomeksi ja englanniksi 4 kertaa/lukuvuosi 
 • Järjestetään erikseen lähiopetuksena ja etäopetuksena
 • Tarjolla kaksi vaihtoehtoista toteutusta eli osallistuja voi valita sopivan vaihtoehdon itselleen sen mukaan, sisältääkö oma tutkimusaineisto henkilötietoa vai ei
  • Koulutukset, joissa käsitellään henkilötietoasioita, keskittyvät tietosuojalainsäädännön alaisten aineistojen hallinnan erityiskysymyksiin ja henkilötietojen elinkaaren suunnitteluun osana aineiston elinkaaren suunnittelua
  • Koulutuksissa, joissa ei käsitellä henkilötietoasioita, keskitytään muun tyyppisten aineistojen hallinnan erityiskysymyksiin
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

Koulutuksessa perehdytään tutkimusaineistojen hallintaan ja sen suunnitteluun koko tutkimusprosessin ajalta.

Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa aineistonhallinnan ja sen suunnittelun merkityksen, taustalla olevat FAIR-periaatteet sekä tutustuu aineistonhallintaan liittyviin kansallisiin ja paikallisiin tukipalveluihin. Osallistuja tunnistaa oman aineistonsa erityispiirteet, hallitsee sen käsittelyn ja dokumentoinnin ja oppii, miten julkaisee aineiston metatiedot sekä mahdollisuuden mukaan itse aineiston tutkimuksen lopulla. Koulutuksessa osallistuja aloittaa myös 
- aineistonhallintasuunnitelman laatimisen väitöskirjaansa tai tutkimusprojektiaan varten sekä
- oman aineistonsa metatietojen kirjaamisen Converis-tutkimustietojärjestelmään.
 

Aineistonhallinta opinnäytteissä: ohjausta ohjaajille

Koulutuksessa keskustellaan aineistonhallinnan ohjauksesta perustutkinto-opiskelijan opinnäytteen ohjaajan näkökulmasta. Mitä kandi- tai gradutyön tekijän pitää osata huomioida esimerkiksi tietosuojan ja tietoturvan kannalta? Mistä ohjaaja saa tukea ja mitä yhteistyömahdollisuuksia tai valmiita materiaaleja on olemassa?

Saat koulutuksessa kokonaiskuvan opinnäytteen aineistonhallinnasta sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Koulutuksen painopiste on ihmistieteellisessä tutkimuksessa, mutta kaikkien tieteenalojen ohjaajat ovat tervetulleita. Toivottavasti tuot koulutukseen omia kokemuksiasi esimerkkien ja kysymysten muodossa!

Koulutus järjestetään tarvittaessa hybridinä.

Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

REDCap-koulutukset 

Johdatus REDCapiin 

REDCap on sensitiiviselle aineistolle soveltuva selainpohjainen kysely- ja lomaketutkimustyökalu. Se on käytössä Jyväskylän yliopistossa tilauksesta tutkimukseen ja opiskeluun. Koulutuksessa käydään läpi REDCapin käytön perusteet ja aloitetaan oman kyselylomakkeen laatiminen. 

Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

Työpajat

Avoimet tutkimusaineistot -työpaja

Tutkimuksessa syntyvien aineistojen ja niiden metatietojen avoimuus on keskeinen osa tutkimusosaamista. Työpajassa opit käytännönläheisesti, miten avaat aineistosi metatiedot Converiksen avulla rahoittajien ja yliopiston edellyttämien avoimen tieteen FAIR-periaatteiden mukaisesti. Työpaja sopii sekä uuden aineistonsa kuvailua aloittaville että niille, jotka toivovat apua aiemmin luotujen metatietojen viimeistelyyn julkaisemista varten.

Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa:

Neuvonnat ja tilaustyöpajat

Henkilökohtainen aineistonhallinnan neuvonta (45 - 60 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Tarvitsetko apua aineistonhallintasuunnitelman (DMP) aloittamiseen? Ovatko tietosuoja-asiat kunnossa? Pohditko, missä sinun kannattaa säilyttää aineistoasi tai miten helpoiten jaat sitä tutkimuksen aikana yhteistyökumppanien kanssa? Miten käytännössä avaat aineistosi metatiedot tai itse aineiston? Ryhmäneuvonnan varaus.

Aineistonhallinnan neuvonta tutkimusryhmille (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Onko aika laatia tutkimusprojektillenne DMP tai päivittää sitä? Miten aineiston dokumentointi kannattaa toteuttaa, ja miten aineistoa voi jakaa tietoturvallisesti yhteistyökumppaneille tai opsikelijoille? Miten varmistatte, että data on projektin lopulla mahdollista avata rahoittajien vaatimuksia noudattaen? Ryhmäneuvonnan varaus.

DMP-työpaja  laitoksille ja yksiköille (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • DMP (data management plan) -työpajassa käydään läpi juuri teidän aineistonhallintasuunnitelmienne pulmallisia kohtia. Huomaathan, että vilkkaimpien rahoitushakuaikojen alla kysyntä neuvonnalle voi olla suurta, joten kootkaa yksikössänne useampia kysymyksiä yhteen työpajapyyntöön. Vuoden hiljaisempina aikoina työpaja onnistuu hyvin myös yksittäiselle suunnitelmalle. Työpajan varaus.

Data-Converis-klinikka laitoksille ja yksiköille (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Miten aineiston metatiedot avataan Converiksen avulla avoimen tieteen FAIR-periaatteiden mukaisesti? Voimmeko auttaa metatietojen kirjaamisen aloittamisessa tai aiemmin kirjattujen metatietojen viimeistelyssä julkaisemista varten? Yksikön tai laitoksen tutkijoille voi varata Converis-klinikan.

  Työpaja soveltuu yksiköille ja laitoksille. Minimiosallistujamäärä on 4 - 5. 

Avoimen datan klinikka (90 min. tai sopimuksen mukaan)

 • Onko sinulla valmis aineistopaketti, jonka haluat seuraavaksi julkaista? Tai onko aineisto valmis, muttet ole aivan varma, voitko jo avata sen? Avoimen datan klinikalla viimeistellään aineisto yhdessä julkaisukuntoon, päätetään sopiva lisenssi ja käyttöehdot ja siirretään aineisto julkaistavaksi JYX-data-arkistossa. Yksikön tai laitoksen tutkijoille voi varata Converis-klinikan.

  Työpaja soveltuu yksiköille ja laitoksille. Minimiosallistujamäärä on 4 - 5.

Tietoiskut

Aineistonhallinnan tukipalvelut JYU:ssa (20 min + aikaa kysymyksille ja keskustelulle)

Tiesitkö, että ulkoisesti rahoitetulla tutkimushankkeellasi on oikeus saada käyttöön koko joukko Jyväskylän yliopiston ylläpitämiä tutkimusaineiston tallennuksen, versionhallinnan, viestinnän, tietoturvan, julkaisemisen ja arkistoinnin työkaluja ja palveluita – ihan vain pyytämällä? Niitä on tulossa vielä lisääkin.
Lisätietoa ja aineistonhallinnan tietoiskun varaaminen.

Aineistonhallinnan suunnittelun peruskysymykset (20 min + aikaa kysymyksille ja keskustelulle)

Tietoiskussa käydään läpi aineistonhallintasuunnitelman tarkoitus ja yleiset kysymykset, mm. tutkimusaineiston standardeihin, säilytykseen, tietosuojaan, julkaisemiseen ja arkistointiin liittyvät asiat ja kuinka kuvata Jyväskylän yliopiston tutkimusinfrastruktuuri aineistonhallintasuunnitelmassa.
Lisätietoa ja aineistonhallinnan tietoiskun varaaminen.

Itseopiskelumateriaalia

Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet

Julkaiseminen

Opetukset

Avoin julkaiseminen

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Koulutuksessa perehdytään siihen, miksi tutkimuksen tulokset kannattaa julkaista avoimesti ja miten se käytännössä tehdään. Koulutuksessa käydään läpi perusasiat rinnakkaistallentamisesta, artikkelien jakamisesta eri kanavissa ja avoimissa lehdissä julkaisemisesta.

Koulutuksen suoritettuaan tutkijalla on valmiudet liittää rinnakkaistallentaminen luontevaksi osaksi julkaisutoimintaansa. Hän ymmärtää, mitä rinnakkaistallentaminen on, mitä voi tallentaa ja miten se tapahtuu.

Koulutuksessa keskustellaan myös avoimissa lehdissä julkaisemisen erityispiirteistä ja opitaan tunnistamaan vilpilliset julkaisijat eli niin sanotut saalistajalehdet.

Julkaisukanavan valinta

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Pohditko sopivaa julkaisukanavaa tutkimuksellesi? Miten ja millä välineillä julkaisukanavia voi arvioida? Miten erityyppiset julkaisukanavat voivat suunnata profiloitumista tutkijana? Mitä haluat kertoa omilla julkaisuillasi ja kenelle?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Julkaisukanavan valinta -koulutuksessa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä oman julkaisustrategian rakentamiseen ja tutustutaan erilaisiin työkaluihin, jotka auttavat arvioimaan julkaisukanavia ja niiden soveltuvuutta omalle tutkimukselle.

 

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus julkaisemisesta.

Tietoiskut

Avoin julkaiseminen (40 min)

Tiivis perustietopaketti avoimen julkaisemisen eri muodoista. Millä tavoilla tutkija voi julkaista tutkimustuloksensa avoimena? Käydään läpi rinnakkaistallentaminen sekä avoimissa lehdissä julkaisemisen perusasiat. Pohditaan hybridijulkaisujen hyviä ja huonoja puolia sekä tutustutaan mahdollisuuteen julkaista preprintejä eli vertaisarvioimattomia artikkeleita. Käydään läpi tieteenala huomioiden myös mahdollisuuksia monografioiden avoimeen julkaisemiseen.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku avoimesta julkaisemisesta.

Avointen lehtien laatu ja julkaisukanavan valinta (40 min)

Kun tutkija miettii avointa julkaisukanavaa, on hänen monesti pohdittava myös julkaisukanavan laatua ja vaikuttavuutta. Tietoiskussa annetaan vinkkejä, millä tavoin julkaisukanavan laatua voi arvioida ja mitä välineitä tutkija voi arvioinnissa käyttää.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku avoimista julkaisukanavista.

Itseopiskelumateriaalia

Ohjeita vertaisarviointiin

Suomen tiedekustantajien liitto ry opastaa vertaisarvioinnin tekemiseen ohjeissaan.

Kopiraittilan korkeakoulu

Kopioston kokoamia tekijänoikeuden perusasioita, mm. immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuden luovuttamisesta, tuottamisesta ja toisten teosten käytöstä.

Tekijänoikeuden ABC -sarja

Sanaston tekijänoikeustietoa.

Tekijänoikeus.fi

©-info

Kopioston tekijänoikeustietoa.

Tietoa tekijänoikeudesta

Tutkimuseettiset periaatteet

Tekijänoikeus opetuksessa

IPR Univercity Centerin ylläpitämää tekijänoikeustietoa (rahoitus: OKM).

ImagOA-opas

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen koostamia kuvien käyttämisen perusteita.

Kuvaoikeuksien ABC

Kuvaston kuvaoikeustietoa, mm. saako siteerata taideteosta.

Tutkimusansiot, mm. profiloituminen ja vastuullinen metriikka

Opetukset

Tunnista tutkimusansiosi

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Tutkijan vastuullisen arvioinnin ja julkaisumetriikan perusteita.

Koulutuksessa perehdytään tutkijatunnisteisiin, joiden avulla tutkija voi varmistaa, että hänen tieteellinen toimintansa liitetään oikeaan tutkijaprofiiliin. Koulutuksessa ohjataan ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja tunnisteen liittäminen Converis-tutkimustietojärjestelmään.

Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimpiä julkaisumetriikan työkaluja. Koulutus antaa valmiudet TENKin tutkijan ansioluettelomallin mukaiseen oman tieteellisen toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden esittämiseen tieteenalalle tarkoituksenmukaisten tietokantojen avulla.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus profiloitumisesta.

Tietoiskut

ORCID-työpaja (60 min)

ORCID (Tutkijatunniste.fi) on pysyvien digitaalisten tutkijatunnisteiden rekisteri. Se on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen. Tutkijatunniste ratkaisee nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia. Tunniste vähentää tarvetta syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin. Jyväskylän yliopisto kannustaa tutkijoita hyödyntämään ORCID-tutkijatunnistetta. Tutkijat voivat halutessaan auktorisoida Converiksen päivittämään uudet hyväksytyt julkaisut ORCID-profiiliin. Työpajassa luodaan tutkijalle ORCID-profiili ja opetellaan sen päivittäminen.
Kysy lisätietoa ja varaa tietoisku ORCID-tunnisteesta.

Itseopiskelumateriaalia

Tutkija voi itse tehdä paljon oman näkyvyytensä ja vaikuttavuutensa parantamiseksi tiedeyhteisön jäsenenä. Tämä sivu antaa vinkkejä välineistä, joilla tutkija voi rakentaa julkaisustrategiaansa. Julkaisutoiminta on tärkeä elementti prosessissa, jossa tutkija antaa panoksensa oman tiedeyhteisönsä toimintaan.

ORCID-tutkijatunniste

Muut tutkijaprofiilit

Tutkijan tunniste, jota hän ei itse hallinnoi

Soveltuvat viittauspalvelut erityisesti humanististen alojen ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkijoille

Jyväskylän yliopistossa tutkimustoimintaa harjoittavan on hyvä pitää huolta siitä, että Converis-profiili ja Converis-julkaisukirjaukset ovat ajantasaisia. Tutkijan näkyvyyttä parantaa merkittävästi myös julkaisujen rinnakkaistallentaminen JYXiin. Tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuspolitiikat löytyvät SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Julkaisujen arviointi

WOSin ja Scopuksen metriikkapalvelut:

Kaikki tieteenalat kattavat julkaisurankingit:

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi (Oulun yliopiston kirjaston tekemä laadukas verkkoaineisto)
Tutkimuksen arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä näkökulma; arvioidaanko yksittäistä tutkijaa, tieteenalaa, tutkimusryhmää, tieteellisen julkaisun "arvoa" vai yksittäisen artikkelin saamaa huomiota, jne.

Tieteelliset yhteisöpalvelut: sosiaaliset, kaupalliset alustat

Muista aina tarkistaa kustantajan lupa, jos haluat jakaa artikkeleitasi yhteisöpalveluissa!

Altmetriikka

Tutkimusmenetelmät

Opetukset

Tutkimusmenetelmien avoimuus

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Avoimen tieteen suositukset ja linjaukset kannustavat tutkimusmenetelmien avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Mutta mitä tutkimusmenetelmien avoimuus tarkoittaa ja kuinka sitä voi omassa tutkimuksessaan edistää? Koulutuksessa tutustumme käytänteisiin ja työkaluihin, joiden avulla omia tutkimusmenetelmiään voi avata niin tutkimusprosessin alkupuolella kuin julkaisuvaiheessakin. Pohdimme myös, millaisia haasteita tekoälyn hyödyntäminen tutkimusmenetelmänä – esimerkiksi kirjallisuuskatsauksissa ja data-analyysissa – asettaa tutkimuksen läpinäkyvyydelle. Saat myös vinkkejä menetelmälähteiden löytämiseen, koska monipuolinen ymmärrys tutkimusmenetelmistä on ensimmäinen askel menetelmälliseen avoimuuteen.

Huomioi: vastaavan sisältöinen koulutus on järjestetty aiemmin nimellä Metodioppaat tutkimuksen tukena.

Räätälöidyt koulutukset

Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus tutkimusmenetelmien tiedonhankinnasta.

Itseopiskelumateriaalia

Metodioppaat tutkimuksen tukena: Sage Research Methods Online

SRMO on tutkimusmenetelmiin keskittyvä tietokanta, joka opastaa niin menetelmien valinnassa kuin niiden soveltamisessakin. Tietokanta sisältää oppaita, käsikirjoja, ensyklopedioita, videoita ja podcasteja sekä tarjoaa myös työkaluja esimerkiksi tutkimusprojektin suunnitteluun. Menetelmäkartta (Method Map) jäsentää menetelmien välisiä hierarkkisia suhteita. SRMO:n painotus on erityisesti ihmis- ja yhteiskuntatieteiden metodeissa.

 • Ohjevideot
 • Verkkomateriaalia voi hyödyntää myös ennen osallistumista Metodioppaat tutkimuksen tukena -kurssille

Avoin oppiminen

Opetukset

Avoin oppiminen

 • Kurssi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen tutkijoille
 • Suomenkielisenä tarjolla 4 kertaa/lukuvuosi ja englanninkielisiä 2 kertaa/lukuvuosi
 • Pääsääntöisesti lähikoulutusta, mutta tarjolla myös etäosallistumisvaihtoehto: kysy tarvittaessa opettajalta
 • Ilmoittautuminen ja aikataulutiedot Kongressissa

Avoimen oppimisen koulutuksessa käydään läpi perusasiat oppimisen avoimuudesta ja keskitytään avoimiin oppimateriaaleihin:

 • Miten omia oppimateriaalejaan voi avata?
 • Mitä oppimateriaaleja avatessa tulisi huomioida?
 • Miten voi hyödyntää toisten avaamia oppimateriaaleja?

  Räätälöidyt koulutukset

  Tilaa ryhmälle räätälöity koulutus avoimista oppimateriaaleista.

  Itseopiskelumateriaalia

  Avoimet oppimateriaalit: JYU:n ohjeet

  Avoimen oppimisen kansallinen opas

  • Käsitteiden määrittely: avoin oppiminen, avoin oppimateriaali, avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet
  • Tekijänoikeusasioita
  • CC-lisenssit avointen oppimateriaalien näkökulmasta
  • Opas on tuotettu avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä. Tekijät: Aino Helariutta (Laurea) ja Terhi Kaipainen (Xamk). CC BY-SA 4.0
  • Kansallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa kootaan myös vinkkejä materiaalien tuottamisesta.