Aineiston yleiskuvaus ja laadun varmistaminen

Aineistonhallintasuunnitelmassa vastaat tässä kohtaa seuraaviin kysymyksiin:

1) Kerro lyhyesti tutkimusaineistostasi: millaisen aineiston keräät tai tuotat tai millaista olemassa olevaa aineistoa käytät?

2) Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun? Eli miten varmistat, että aineiston sisältö ei muutu käsittelyn aikana?

Osio liittyy FAIR-periaatteisiin Findable, Accessible ja Re-usable.

Aloita aineistonhallintasuunnitelmasi

 • esittelemällä aineistosi
 • pohtimalla hyviä käytänteitä aineiston yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Aineiston esittely

 • Millaista aineistoa tuotat tai käytät?
  • Teetkö haastatteluita, havainnointia tai kyselyn? Tuotatko mittaustuloksia tai koodia, analysoitko taideteoksia?
  • Käytätkö aiemmin kerättyä aineistoa? Jos käytät, kerro, mistä se on peräisin ja miten saat sen käyttöösi. 
  • Raakadatan pohjalta tuotetaan usein uusia aineiston osia, esim. litterointeja, taulukointeja, kaavioita ja visualisointeja.
 • Pohdi tarvittaessa myös, miten paljon aineiston säilyttäminen vaatii tilaa (gigoja tai fyysistä tilaa, arvio riittää).
  • Jos kyseessä on epätavallisen paljon tilaa vievä aineisto, hanki tarvittava tila heti.
  • Yleensä U-asemalla valmiiksi oleva tila riittää.
 • Pohdi, tarvitaanko aineiston käsittelyyn erityisiä ohjelmia, joiden käyttöön sinun tarvitsee perehtyä ennen aineiston tuottamista.

Aineiston laadun ja yhtenäisyyden varmistaminen

Miten huolehdit aineistosi yhtenäisyydestä?

 • Onko riskejä, jotka voisivat vaarantaa aineiston sisällön luotettavuuden ja laadun?
 • Miten varmistat, että aineisto ei epähuomiossa muutu ja että aineisto pysyy virheettömänä koko sen elinkaaren aikana?

Ota aineistostasi varmuuskopioita, jotta voit palata aiempaan versioon, jos jotain menee pieleen. Aineisto ja varmuuskopiot kannattaa säilyttää yliopiston U-asemalla, sillä se on suojattu ja itsessään varmuuskopioitu.

Aineiston laadun ja yhtenäisyyden varmistamisessa on olennaista pohtia, mikä voi mennä pieleen, kun aineistoa käsitellään, ja miten nämä riskit voisi välttää. Esimerkkinä riskistä voisi olla se, että kun haastattelunauhoite litteroidaan, litteroija hyppää vahingossa jonkin kohdan yli, ja litteraatista jää puuttumaan palanen haastattelusta. 

Vinkkejä laadusta ja yhtenäisyydestä huolehtimiseen

 • Otetaan raakadatasta tai alkutilanteesta kopio ja työskennellään kopion kanssa, jos mahdollista.
 • Tarkistetaan, että alkuperäinen tietosisältö säilyy, jos tietoja viedään järjestelmästä, muodosta tai paikasta toiseen.
  • Esim. kyselyohjelmasta U-asemalle tai haastatteluäänitteestä litteraatiksi.
 • Säilytetään varmuuskopioita eri versioista
  • Säilytä aineisto yliopiston U-asemalla, joka varmuuskopioituu automaattisesti.
  • U-asemalla kannattaa säilyttää myös varmuuskopioita eri versioista, jotta voit palata tarvittaessa aiempaan versioon, jos jotain on mennyt pieleen.
 • Tarkistutetaan äänitettyjen ja/tai kuvattujen aineistojen litteroinnit esimerkiksi graduparilla.
  • Huom. jos aineisto sisältää henkilötietoja (kuten puheääni), aineistoa ei voi tarkistuttaa kenellä tahansa ulkopuolisella. Parityönä tehtävissä graduissa litterointien tarkistaminen yhdessä on hyvä käytäntö.
 • Varmistetaan, että haastattelurunko ja -kysymykset ovat mahdollisimman samanlaiset kaikilla haastateltavilla.
 • Tarkistetaan mittalaitteiden kalibroinnit.
 • Käytetään tarkistussummia, jos ohjelmisto tarjoaa sellaista.
 • Varmistetaan, että digitoitu aineisto vastaa riittävän tarkasti alkuperäistä fyysistä tai analogista aineistoa.
Lähde
 

Vinkki! Katso halutessasi esimerkkejä DMP Tuulin julkisista aineistonhallintasuunnitelmista. Muista, että kopiointi ei kannata. Huomaa myös, että julkiset suunnitelmat eivät noudata samaa runkoa ja että niiden sisällössä saattaa olla puutteita tai virheellisyyksiä.