Opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma

Tältä sivulta löydät aineistonhallintasuunnitelman pohjan opiskelijoille.

Jos suoritat LIB1DATA-kurssia, tehtäväpohja tulee ladata kurssin Moodle-sivulta, sillä kurssilla käytetään suunnitelmasta erilaisia versioita.

Johdanto

1) Tutustu Hyvä tieteellinen käytäntö eli HTK-sivuun. Mitkä HTK-lähtökohdista liittyvät sinun tutkimusaineistoosi? Perustele!

2) Kuvaile, mitä eroa on tutkimussuunnitelmalla ja aineistonhallintasuunnitelmalla? Miksi aineistonhallintasuunnitelma kannattaa tehdä?

Osio 1 Aineiston yleiskuvaus ja laadun varmistaminen

1) Kerro lyhyesti tutkimusaineistostasi. Millaisen aineiston keräät tai tuotat tai millaista olemassa olevaa aineistoa käytät?

2) Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun? Eli miten varmistat, että aineiston sisältö ei muutu käsittelyn aikana?

Osio 2 Aineistoon liittyvät oikeudet

1) Mitä aineiston käytöstä tulisi sopia, jos tekisit opinnäytettä tutkimusryhmän osana tai yritysyhteistyönä tai saisit käyttöösi aiemmin kerätyn aineiston?

2) Liittyykö aineistoon tekijänoikeudella suojattua materiaalia? Mitä tällöin pitäisi huomioida?

Osio 3 Henkilötiedot

1) Kerro mahdollisimman kattavasti, mitä henkilötietoja tutkimusaineistossasi on. Perustele, miksi sinun tarvitsee kerätä tai käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Miten informoit ja suojelet tutkittavia?

2) Liittyykö tutkimusaineistoosi eettisiä kysymyksiä? Onko aineistossa arkaluontoista tai salaista materiaalia (muita kuin henkilötietoja, esim. yrityssalaisuudet)?

Osio 4 Dokumentointi ja metatiedot

1) Miksi aineistonhallinnan dokumentointi ja metatietojen kirjaaminen kannattaa?

2) Kerro kuinka dokumentoit aineistoasi ja sen käsittelyä. Kerro esimerkein aineistosi metatiedot siltä osin kuin pystyt. Jos et ole vielä saanut aineistoa, kerro asiasta yleisellä tasolla.

Osio 5 Aineiston tietoturva

1) Missä säilytät aineistoa? Minne varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
[Ohje: valitse yksi tai useampi. Poista muut vaihtoehdot sekä tämä ohjeteksti]

U-asema (henkilötiedot ja erityiset henkilötiedot)
Yliopiston O365 OneDrive (henkilötiedot)
Hankkeen osoittama tallennuspaikka, mikä:
Muu, mikä, miksi ja millä tavoin suojattu:

2) Miten käsittelet aineistoa tietoturvallisesti, esimerkiksi mitä ohjelmia tai laitteita käytät?
[Ohje: valitse yksi tai useampi. Poista muut vaihtoehdot sekä tämä ohjeteksti]

Webropol (kyselyt: henkilötiedot)
REDCap (kyselyt: erityiset henkilötiedot)
Nauhuri (haastattelut: henkilötiedot ja erityiset henkilötiedot)
Yliopiston Zoom (haastattelut: henkilötiedot ja erityiset henkilötiedot)
Yliopiston Teams (haastattelut: henkilötiedot)
Muu, mikä ja miksi:
Ei mitään, koska:

3) Kenellä on pääsy aineistoosi?

Osio 6 Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi

1) Mitä aiot tehdä aineistollesi sen jälkeen, kun opinnäyte on valmis? Jos tuhoat aineiston, miten teet sen tietoturvallisesti?


Jos suoritat LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet -kurssia ja kopioit tehtävät tältä sivulta, siirry kurssin Moodle-sivulle ja palauta täytetty tehtävä siellä.