Avoin vertaisarviointi

Avoimella vertaisarvioinnilla pyritään edistämään avointa tiedettä parantamalla tieteellistä kommunikaatiota ja tieteellisen julkaisemisen käytäntöjä.

Avoin vertaisarviointi mahdollistaa julkaisu- ja arviointiprosessin läpinäkyvyyden ja pyrkii estämään siinä tapahtuvia väärinymmärryksiä ja -käytöksiä.

Avoin vertaisarviointi voidaan toteuttaa eri tavoin:

  • Edistämällä avointa vuorovaikutusta kirjoittajien ja arvioijien kesken
  • Kirjoittajien ja arvioijien henkilöllisyyksiä ei salata
  • Hyödyntämällä arvioinnissa avointa osallistumista, jolloin arviointiprosessiin osallistuu laajempi yhteisö.
  • Julkaisemalla arviointilausunnot avoimesti.