Julkaiseminen JYU:n sarjoissa

Jyväskylän yliopiston yksiköiden oma julkaisutoiminta on aktiivista ja avointa, ja sitä ohjaavat JYU:n julkaisuperiaatteet. Yksiköt julkaisevat omia julkaisusarjojaan sekä itsenäisiä raportteja ja katsauksia tutkimustoimintaansa ja hankkeisiinsa liittyen. Julkaisusta voi tehdä julkaisuehdotuksen oman yksikön julkaisutoiminnan yhteyshenkilölle.

Avoimen tiedon keskuksen tuottamat julkaisusarjat

JYU Studies

ISSN 2814-8843
Avoin, vertaisarvioitu julkaisusarja, jossa julkaistaan muun muassa kokoomateoksia ja monografioita.
Julkaisusarjan verkkosivut

JYU Dissertations

ISSN 2489-9003
Julkaisusarja Jyväskylän yliopistossa tehdyille väitöskirjatutkimuksille.
Ohjeet väitöskirjan julkaisemiseen

JYU Reports

ISSN 2737-0046
Avoin verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan yliopiston yksiköissä toteutettujen hankkeiden väli- ja loppuraportteja.
Julkaisusarjan verkkosivut

Lisätietoja: Julkaisukoordinaattori Sini Tuikka

Rekisteröidyt tutkimusraportit

Julkaisutoiminta käynnistyy 2024
Julkaisusarja rekisteröidyille tutkimusraporteille
Lisätietoja: Julkaisukoordinaattori Sini Tuikka

JYU:n yksiköissä tuotettavia lehtiä ja julkaisusarjoja

Julkaisut talteen JYX-julkaisuarkistoon

Jyväskylän yliopistossa tuotetut julkaisut ovat pääsääntöisesti avoimesti saatavilla julkaisuarkisto JYX:ssä, joka on vakiinnuttanut asemansa maailman arvostetuimpien julkaisuarkistojen joukossa. JYX:iin tallennetaan myös vanhoja Jyväskylän yliopistossa tuotettuja tai sen kokoelmista digitoituja aineistoja.

JYX tarjoaa julkaisuille pysyvän arkistoinnin ja kansainvälisen näkyvyyden. Avoimeen julkaisuarkistoon tallennetut artikkelit indeksoituvat hakukoneisiin ja listautuvat Google-haun kärkeen. Myös julkaisun käyttötilastojen kokoaminen on JYX:in avulla helppoa.

Julkaisuneuvonta

JYU Julkaisupalvelut neuvovat yksiköitä mm. seuraavissa julkaisutoiminnan kysymyksissä:

 • Julkaisusarjan valinta (joko yksikön oma tai jokin julkaisupalveluiden koordinoimista sarjoista)
 • Julkaisun identifioivan ISBN-tunnisteen myöntäminen ja merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun jatkokäyttöä säätelevän CC-lisenssin valinta ja lisenssin merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun bibliografisten tietojen yhdenmukaisuus ja niiden merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun pysyvien tunnisteiden (esim. DOI) käyttöönotto ja merkitseminen julkaisuun
 • Kirjoittajien ORCID-tunnisteiden käyttöönotto ja merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun ulkoasun toteutus tai viimeistely sekä julkaisun painatus
 • Julkaisutiedoston (pdf) saavutettavuuden varmistaminen
 • Julkaisun tiivistelmä ja asiasanoitus
 • Julkaisun tallentaminen JYXiin kyseisen julkaisusarjan kokoelmaan
 • Julkaisun lakisääteiset vapaakappaleet
 • Julkaisutietojen kirjaaminen Converikseen