Open access -lehdet

Open access -lehdillä tarkoitetaan julkaisuja, jotka ovat kokonaisuudessaan avoimina verkossa heti ilmestymisensä jälkeen. Kun perinteiset lehdet hankkivat tuloja tilausmaksuilla, open access -lehdillä on muita tapoja rahoittaa toimintansa. 

Yleinen tapa hankkia tuloja lehdelle on periä lehteen kirjoittavilta tutkijoilta artikkelikohtainen kirjoittajamaksu (APC = article processing charge). Maksu voi vaihdella sadasta eurosta useampaan tuhanteen euroon. Kannattaa kuitenkin muistaa, että valtaosa avoimista lehdistä rahoittaa toimintansa muulla tavalla kuin perimällä kirjoittajamaksuja. Tällöin on yleensä kyse tieteellisten seurojen, yliopistojen, korkeakoulujen tai muiden akateemisten organisaatioiden julkaisemista lehdistä, joita rahoittaa lehden kehysorganisaatio. 

Avointen lehtien rahoitusmalleja löytyy muitakin. Esimerkiksi SCOAP3-konsortio kerää jäsenorganisaatioiltaan vuotuiset kannatusmaksut, joiden avulla on saatu avattua korkeatasoisia hiukkasfysiikan lehtiä kaikille avoimeen käyttöön. Myös Jyväskylän yliopisto on SCOAP3-konsortion jäsen. 

 

DOAJ_logo_cropped.jpg