Open access -lehdet

Open access -lehdillä tarkoitetaan julkaisuja, jotka ovat kokonaisuudessaan avoimina verkossa heti ilmestymisensä jälkeen. Kun perinteiset lehdet hankkivat tuloja tilausmaksuilla, open access -lehdillä on muita tapoja rahoittaa toimintansa.

Yleinen toimintamalli on periä lehteen kirjoittavilta tutkijoilta artikkelikohtainen kirjoittajamaksu (APC = article processing charge). Maksu voi vaihdella sadasta eurosta useampaan tuhanteen euroon. Suuri osa avoimista lehdistä rahoittaa kuitenkin toimintansa muulla tavalla kuin perimällä kirjoittajamaksuja (nk. Diamond Open Access -malli). Tällöin on yleensä kyse tieteellisten seurojen, yliopistojen, korkeakoulujen tai muiden akateemisten organisaatioiden julkaisemista lehdistä, joita rahoittaa lehden kehysorganisaatio.

Avoimia lehtiä voidaan rahoittaa myös erilaisin tuki- ja jäsenmaksuin. Esimerkiksi SCOAP3-konsortio kerää jäsenorganisaatioiltaan vuotuiset kannatusmaksut, joiden avulla on saatu avattua korkeatasoisia hiukkasfysiikan lehtiä kaikille avoimeen käyttöön. Jyväskylän yliopisto on SCOAP3-konsortion jäsen ja osallistuu myös useiden muiden avointa tiedettä kehittävien toimijoiden rahoittamiseen: JYU:n tuki avoimen tieteen infrastruktuureille

Hybridilehdet

Kokonaan avointen julkaisukanavien rinnalla toimii joukko hybridilehtiä eli kaupallisten tiedekustantajien tilausmaksullisia lehtiä, joissa on mahdollista julkaista avoimia artikkeleita erillistä julkaisumaksua vastaan. Vaikka hybridilehdissä on yksittäisiä open access -artikkeleita, lehtien sisältö on silti enimmäkseen maksullista (ts. lehti on tilattava). Kyseessä on selkeästi kallein avoimen julkaisemisen vaihtoehto. Lisäksi on osoitettu, että hybridilehdissä artikkelien julkaisumaksut ovat open access -lehtiä kalliimpia.

Valtaosa tutkimusrahoittajista ei suosittele tai salli hybridilehdissä julkaisemista. Plan S -julkilausumaan sitoutuneet rahoittajat, kuten Suomen Akatemia, hyväksyvät hybridimallilla julkaisemisen vain nk. transformatiivisten sopimusten kautta, jolloin kirjoittajalta ei peritä erillistä avoimen julkaisemisen maksua, vaan julkaisemisen kustannukset on katettu lehden tilausmaksuilla.

Jyväskylän yliopiston avoimen julkaisemisen sopimukset kustantajittain