Rekisteröidyt tutkimusraportit -julkaisusarja

Avoin verkkojulkaisusarja rekisteröidyille tutkimusraporteille l Julkaisija: Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto

Rekisteröidyt tutkimusraportit on vuonna 2024 perustettu avoin, rekisteröidyille tutkimusraporteillle tarkoitettu verkkojulkaisusarja. Sarjassa julkaistavien tekstien arvioinnin ja hyväksynnän toteuttaa Rekisteröityjen tutkimusraporttien kansallinen vertaisarviointikeskus. Julkaisusarjan tuotannosta vastaa Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut. Sarjan julkaisut tallennetaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon.

Julkaisuprosessi ja mallipohja

Sarjassa julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta, kun nämä käyttävät sarjan Word-mallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina tyyleinä. Mallipohjaa käyttämällä varmistetaan lain edellyttämä verkkojulkaisun saavutettavuus sekä julkaisuprosessin sujuvuus. Julkaisu ei saa sisältää salassa pidettävää materiaalia, vaan se tulee sijoittaa ei-julkiseen tausta-aineistoon. Word-mallipohjan voit ladata tästä. Saat sen myös julkaisupalveluista. Julkaisupalvelut opastavat mallipohjan käytössä ja viimeistelevät asetukset julkaisuvaiheessa.

Vastuut

  • Julkaisupalvelut opastavat mallipohjan käytössä, viimeistelee julkaisun ulkoasun, ja huolehtii julkaisemisesta.
  • Julkaisun kirjoittajat vastaavat julkaisun kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Julkaisussa voi noudattaa omalle tieteenalalla vakiintunutta viittauskäytäntöä.
  • Julkaisujen tekijyyteen liittyvät linjaukset on kirjattu Jyväskylän yliopiston julkaisueettisiin periaatteisiin.

Kuvat, kuviot ja taulukot

Julkaisuun sisältyvien kuvien resoluutioksi suositellaan 300 dpi. Kuvat tulee toimittaa erillisinä alkuperäistiedostoina käsikirjoituksen lisäksi (jpg., tiff., eps., png.). Kirjoittajat huolehtivat siitä, että heillä on lupa käyttää kuvia avoimessa verkkojulkaisussa.

Verkkosisällön saavutettavuus edellyttää, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan myös tekstivastineet (vaihtoehtokuvaus, alt-teksti). Julkaisuun sisältyvien kuvien, kuvioiden ja taulukoiden tieto pitää siis verkossa esittää myös tekstinä. Vaihtoehtoisten tekstien tuottaminen on kirjoittajien vastuulla. Julkaisupalvelut avustaa tarvittaessa.

Julkaisun avoimuus, lisenssit ja pysyvät tunnisteet

Rekisteröidyt tutkimusraportit -sarjan julkaisut ovat välittömästi vapaasti saatavilla Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Julkaisut saavat pysyvät verkko-osoitteet (URN ja DOI). Avoimen tiedon keskus tallentaa JYU:ssa tuotetut julkaisut Converis-tutkimustietojärjestelmään. Converikseen tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti myös ORCID-profiiliisi.

Kirjoittajia suositellaan merkitsemään julkaisuun myös ORCID-tutkijatunnisteensa.

Julkaisut lisensioidaan Creative Commons –lisensseillä. Alkuperäisen tekijän nimi sekä alkuperäisen julkaisun DOI-tunniste on mainittava. Lisenssin mahdollisista tarkennuksista sovitaan tarvittaessa julkaisuprosessin yhteydessä. Tekijänoikeudet sisällön osalta säilyvät kirjoittajilla.

Tutustu CC-lisensseihin.

Tutkimusdata

Kaikessa sarjassa julkaistavassa tutkimuksessa tulee noudattaa hyvää aineistonhallintatapaa. Hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen vaalimiseksi sarjaan kirjoittavia muistutetaan julkaisuunsa liittyvän datan vastuullisesta hallinnasta.

Toimituksen yhteystiedot

Päätoimittaja

Raine Koskimaa, professori
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Jyväskylän yliopisto