Julkaisuluvat väitöskirjan artikkeleille

Jyväskylän yliopiston väitöskirjat julkaistaan verkossa JYU Dissertations -sarjassa.

Kustantajat suhtautuvat artikkelien julkaisemiseen osana väitöskirjaa hyvin myönteisesti ja on harvoin tarpeen pyytää erillistä julkaisulupaa.

Jos artikkeli on julkaistu avoimena, se voidaan liittää väitöskirjaan lopullisena julkaistuna versiona. Jos artikkeli ei ole avoin, se voidaan useimmiten sisällyttää väitöskirjaan viimeisenä käsikirjoitusversiona (final draft). Ainakin suurilla tieteellisillä kustantajilla on selkeät periaatteet artikkelien julkaisemiseen väitöskirjoissa.

Jos väitöskirjaan sisältyy vielä julkaisematon artikkelin käsikirjoitus, se voidaan jättää pois JYXissa julkaistavasta väitöskirjasta. Osa kustantajista kuitenkin hyväksyy preprintin julkaisemisen verkossa. Väitöskirjan painettuun versioon liitetään kaikki artikkelit.

Avoimen tiedon keskuksen väitöskirjatoimitus auttaa tarvittaessa väittelijää kustantajien linjausten selvittämisessä.

Väitöskirjantekijän kannattaa rinnakkaistallentaa artikkelit JYXiin heti niiden ilmestyttyä. Rinnakkaistallennetun version voi liittää myös väitöskirjaan. Katso ohjeet rinnakkaistallentamiseen.

Springerin ja Wileyn julkaisemat artikkelit voi myös linkittää väitöskirjaan. Linkistä kuka tahansa lukija pääsee lukemaan artikkelia, ja sitä voi jakaa vapaasti muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Pienten kustantajien julkaisemissa lehdissä tai kirjoissa ilmestyneille artikkeleille julkaisuluvan voi joutua pyytämään. Väitöskirjantekijät voivat hyödyntää oheista lomakepohjaa kysyessään lupia artikkeliensa liittämiseen elektronisen väitöskirjan yhteyteen. Huomaa kirjeen korostetut eli editointia vaativat kohdat.