Julkaisuluvat väitöskirjan artikkeleille

Jyväskylän yliopiston väitöskirjat julkaistaan verkossa JYU Dissertations -sarjassa. Verkkojulkaisua varten väittelijä tarvitsee erilliset luvat väitöskirjaan tulevien artikkeleiden julkaisemiselle. Väittelijän kannattaa selvittää julkaisuluvat hyvissä ajoin ennen väitöskirjan viimeistelyä. Avoimen tiedon keskuksen väitöskirjatoimitus auttaa tarvittaessa väittelijää lupien selvittämisessä.

Väitöskirjantekijät voivat hyödyntää oheista lomakepohjaa kysyessään lupia artikkeliensa liittämiseen elektronisen väitöskirjan yhteyteen. Huomaa kirjeen korostetut eli editointia vaativat kohdat.

 

Kustantajat suhtautuvat artikkelin julkaisemiseen osana väitöskirjaa hyvin myönteisesti. Useat kustantajat antavat liittää väitöskirjaan lopullisen julkaistun version, mutta osa antaa luvan vain käsikirjoitusversion julkaisemiseen. Väitöskirjassa julkaistaville artikkeleille ei aseteta embargoa.

Artikkeliväitöskirjan tekijän kannattaa muistaa:

  • Väitöskirjaan tulevat artikkelit tulee rinnakkaistallentaa JYXiin heti niiden ilmestyttyä. Tällöin väitöskirjan julkaisuvaiheessa ei enää tarvitse erikseen kysyä julkaisulupia. Katso ohjeet rinnakkaistallentamiseen.
  • Artikkelin voi myös linkittää väitöskirjaan. Springerillä ja Wileyllä on käytössä ns. read only -linkki, jonka saa jokaiselle artikkelille. Linkistä kuka tahansa lukija pääsee lukemaan artikkelia, ja sitä voi jakaa vapaasti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Springer Link -palvelussa read only -linkki löytyy jokaisen artikkelin tiedoista, Wileyllä linkki tilataan lomakkeella.
  • Jos väitöskirjaan liitetään lehteen submittoitu mutta ei vielä hyväksytty käsikirjoitus (preprint), kannattaa väittelijän selvittää kyseisen lehden/kustantajan linjaus preprintien julkaisemiseen. 
  • Jos väitöskirjaan liitetään draft (kutsutaan monesti myös preprintiksi) eli käsikirjoitusversio, mitä ei ole vielä tarjottu mihinkään lehteen, kannattaa väittelijän ottaa asia huomioon kun valitsee lehteä artikkelilleen. Suuri osa lehdistä sallii preprintien julkaisemisen missä ja milloin vain. On kuitenkin olemassa pienempiä kustantajia ja lehtiä, jotka eivät tätä vielä salli.  
  • Tutkijan kannattaa pitää ORCID-profiilinsa ja siellä olevat yhteystiedot ajan tasalla. Tarkista samalla, että ORCID-tunnisteesi on lisätty Converikseen.
  • Tarkista, että julkaisutiedot löytyvät Converiksesta.