Hakustrategiat

Sama hakulause ei välttämättä toimi yhtä hyvin kahdessa eri tietokannassa. Kaikissa tietokannoissa ei ole artikkeleista tai kirjoista yhtä paljon tietoja, joihin haku voisi tarttua. Kun teet haun, haet osumia hakusanoillesi. Haku voi kohdistua vain niihin tietoihin, mitä tietokanta antaa esimerkiksi kirjasta. Esimerkiksi JYKDOKissa ei ole mahdollista hakea kirjojen sisällöistä, kun taas monet e-kirjapalvelut mahdollistavat tämän. 

Tietokannoissa on hakukenttiä, kuten 

  • otsikko, tekijä, tiivistelmä, julkaisutyyppi, avainsanat, asiasanat, kokoteksti.
  • Lisäksi voi olla tieteenalakohtaisia hakukenttiä, kuten age group.

Osumat voivat löytyä eri hakukentistä ja joissain tietokannoissa on vain vähän kohtia, joihin haku voi tarttua.

Hakupinta-alaa ovat kustakin artikkelista tai kirjasta saatavilla olevat tiedot ja se, mihin kaikkeen haku voi tarttua. Mistä tietokanta etsii osumat? Tämä vaikuttaa hakustrategiaan.

Jos hakupinta-alaa on vähän,

  • hakusanojen kannattaa yleensä olla laajempia ja ne on hyvä tarkistaa asiasanastosta.

Jos taas hakupinta-alaa on paljon,

  • haussa kannattaa olla tarkempi ja esimerkiksi kohdistaa haku vaikka pelkästään tiivistelmiin.

Kuvitellaan kaksi erilaista tietokantaa:

Tietokanta 1 sisältää vain vähän tietoa kustakin artikkelista
Haku kohdistuu otsikkoon, tekijään ja virallisiin asiasanoihin.

Tietokanta 2 sisältää paljon tietoa kustakin artikkelista
Haku kohdistuu otsikkoon, tekijään, virallisiin asiasanoihin, vapaisiin avainsanoihin, tiivistelmään, koko tekstiin jne.

Tietokanta 1 saattaisi antaa vähemmän tuloksia ja hakusanojen kanssa pitäisi olla tarkempi, sillä artikkeleiden kuvailussa olisi käytetty ainoastaan asiasanoja. Tietokannassa 2 hakutuloksia tulisi ehkä enemmän, koska haulla on enemmän, mihin tarttua. Jos haun voi kohdistaa koko tekstiin, silloin haetaan myös artikkeleiden sisällöstä. Eli jos hakusanasi on mainittu itse tekstissä, vaikka vain sivulauseessa, se löytyy hakutuloksista.

Avaa jokin käyttämäsi tietokanta. Katso pudotusvalikkoa hakusanalaatikon vieressä: pudotusvalikosta voit valita, mihin kenttiin haku kohdistuu. Voit kohdistaa haun esimerkiksi tiivistelmiin, jolloin saat hakutuloksia, joissa käyttämäsi sana esiintyy artikkelin tiivistelmässä. Joissain tietokannoissa vaihtoehtoja on paljon, yleisiä ovat esimerkiksi:

  • abstract, tiivistelmä
  • subject heading, subject words tai asiasanat: tarkoittaa tietokantakohtaisia asiasanoja. Tarkista tietokannan asiasanastosta. 
  • anywhere except full text: haetaan artikkelin avainsanoista, tiivistelmästä jne, mutta ei artikkelin sisällöstä. 

Jos tehdään systemaattista kirjallisuuskatsausta, pyritään saamaan aikaiseksi yksi hakulause. Tällöin joudutaan huomioimaan tietokantojen rajoitukset ja selittämään ne auki tekstissä.