Paranna hakutulostasi

Tiedonhaussa tavoitteena on optimoida kattavuus ja tarkkuus. Mitä voit tehdä jos hakutuloksessa on parantamisen varaa? Kootaan seuraavaksi yhteen aiempien sivujen asiaa. Jos jokin kohta on vieras, palaa taaksepäin ja kertaa! 

Usein epätyydyttävä hakutulos liittyy siihen, mitä hakusanoja olet käyttänyt ja miten ne on yhdistetty. Ole siis valmis työstämään hakusanoja.

 • Kokeile yhdistellä hakusanoja eri tavoin. Kertaa tarvittaessa hakulauseohjeet.
 • Muista ottaa mukaan synonyymejä!
 • Kokeile laajempia ja suppeampia termejä.

Onko aiheesi monitieteinen? Kokeile myös lähitieteiden tietokantoja!

Kun löydät hyvän lähteen, hyödynnä sitä hakusi hiomisessa:

 • Mitä asiasanoja ja avainsanoja lähteen tiedoissa on (eli subject terms ja keywords)? Voisitko käyttää niitä hakusanoina?
 • Onko sama tutkija kirjoittanut muuta aiheeseen liittyvää?
 • Mitä lähteitä tekstissä on käytetty? Katso lähdeluettelo! Näin löydät aiemmin ilmestyneitä julkaisuja samasta aiheesta.
 • Näet esimerkiksi Google Scholarista, mitkä artikkelit ovat viitanneet löytämääsi lähteeseen. Näin löydät uudempia julkaisuja samasta aiheesta.

Mitä tehdä, jos löydän vain vähän tai en lainkaan lähteitä? Tarvitset lisää kattavuutta!

 • Tarkista oikeinkirjoitus! Erityisesti jos hakemasi käsite on lainausmerkeissä, oikeinkirjoitus voi ratkaista sen, löytyykö mitään.
 • Palaa ideoimaan lisää hakusanoja. Joskus käsitteiden sisällöt ja suhteet ovat monimutkaisia. 
 • Olethan löytänyt olennaiset synonyymit ja ottanut ne mukaan hakuun? Voisitko saman asian ilmaista toisella tavalla?
 • Katkaise hakusana! 
 • Jos käytit lainausmerkkejä, kokeile ilman niitä.
 • Vaihda yleisempään käsitteeseen, esim. motoriikka sen sijaan, että hakisit psykomotoriikka.
 • Muistathan, että tieteellisten tietokantojen kieli on pääasiassa englanti. Suomeksi et siis löydä välttämättä mitään. Jos taas haet esimerkiksi JYKDOKissa, hae molemmilla kielillä, esim. "particle accelerator" OR hiukkaskiihdyt*
 • Onko operaattoreita käytetty loogisesti? Yleisesti ottaen AND vähentää hakutulosten määrää ja OR lisää sitä. Älä siis hae leadership AND management, jos nämä kaksi ovat vaihtoehtoisia termejä!
 • Oletko valinnut aiheesi ja tieteenalasi kannalta järkevät tietokannat? Kokeile useampia eri tietokantoja. 
 • Oletko käyttänyt sopivaa hakustrategiaa?
 • Hakusanalaatikon vieressä on usein pudotusvalikko, josta haun voi kohdistaa eri tavoin: kokeile valita haun kohteeksi kokoteksti (full-text).

Mitä tehdä, jos löydän liikaa hakutuloksia? Tarvitset lisää tarkkuutta!

 • Rajaa julkaisuaikaa, esim. viimeiset 5 tai 10 vuotta.
 • Artikkelihaussa rajaa vertaisarvioituihin.
 • Voisitko lisätä hakuun uuden näkökulman AND-operaattorilla.
  • Esimerkiksi jos olisit hakenut pelkästään animal-assisted therapy, mutta haluat itse asiassa tarkastella sen vaikutusta vanhuksiin, lisää hakusanoiksi elderly OR aged OR retired OR senior citizens OR "older adults"
 • Voisitko hakea yksityiskohtaisemalla käsitteellä? Esimerkiksi psykomotoriikka motoriikka-käsitteen sijaan.
 • Hakusanalaatikon vieressä on usein pudotusvalikko, josta haun voi kohdistaa eri tavoin. Kokeile tarkempaa kohdennusta esimerkiksi kohdistamalla haku tiivistelmiin.
 • Olethan käyttänyt tieteenalakohtaisia tietokantoja?