JYU Dissertations

Avoin verkkojulkaisusarja JYU:n väitöskirjoille ISSN 2489-9003 Julkaisija: Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto

JYU Dissertations (ISSN 2489-9003) on vuonna 2021 perustettu avoin, Jyväskylän yliopiston kaikille yksiköille tarkoitettu verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan väitöskirjoja. Julkaisusarjan tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut. JYU Dissertations -sarjan julkaisut tallennetaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon.

Väitöskirjan julkaisemiseen liittyvät kysymykset voit lähettää osoitteeseen dissertations-osc@jyu.fi .

Väitöskirjaa julkaisemaan

Jyväskylän yliopiston yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut. Julkaisupalvelut palvelevat myös kesällä.

Väitöskirjat julkaistaan JYU Dissertations -sarjassa verkkojulkaisuina Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hän luovuttaa kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Tarvittaessa väittelijä voi teetättää väitöskirjastaan lisää painettuja kappaleita omakustanteena. Omakustanteet eivät kuulu JYU Dissertations-sarjaan mutta julkaisupalvelut avustavat veloituksetta painatusprosessissa.

Kokonaissivumäärä ja värisivut vaikuttavat painetun julkaisun hintaan. Väitöskirjan painosmäärää päättäessäsi on myös hyvä tiedostaa, että painatuksen painotyön aloituskustannukset muodostavat aina osan hinnasta, ja pienissä painosmäärissä työn osuus hinnasta on siten suhteessa suurempi. Yhden painetun väitöskirjan kappalehinta on siis aina sitä halvempi, mitä suurempi painos niistä otetaan. Huom! Painokseen sisältyvät aina myös lakisääteiset vapaakappaleet (1 - 6 kpl painoskoosta riippuen).

Väitöskirjaan mahdollisesti sisältyvät laajat täydentävät osat (supplementary materials) voidaan tarvittaessa jättää painetusta julkaisusta pois, ja ne julkaistaan väitöskirjan verkkoversion osana.

Väittelijän tulee käyttää Word-ohjelmaa varten tehtyä väitöskirjamallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina.

Väitöskirjan julkaisuaikataulu

Noin kaksi kuukautta ennen väitöspäivää

Kuukausi ennen väitöspäivää

Aloita julkaisuprosessi täyttämällä tämä lomake

 • Tekijä toimittaa tieteellisen toimittajan tarkastaman, lopullisen, oikoluetun väitöskirjamateriaalin julkaisupalveluihin.
 • Väitöskirjojen viimeistely- ja julkaisuprosessi julkaisupalveluissa tehdään ensisijaisesti väitöspäivän mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.
 • Artikkelit toimitetaan erillisinä tiedostoina (pdf, docx), niitä ei tarvitse liittää johdanto-osaan. Huom! Älä sijoita artikkeleita yhteenveto-osaan kuvina.
 • Tekijä toimittaa verkkojulkaisusopimuksen julkaisupalveluihin sähköpostitse (linkki lomakkeeseen alla)
 • Tekijä ja julkaisupalvelut sopivat vedosliikenteestä
 • Tekijä tarkastaa työnsä vedoksen

Viisi päivää ennen väitöstilaisuutta

 • Väitöskirja on julkisesti luettavissa JYX-julkaisuarkistossa 5 päivää ennen väitöstilaisuutta.
 • Verkkojulkaisusopimus ja julkaisulupa

Sopimus väitöskirjan verkkojulkaisemisesta (pdf, väittelijä täyttää ja toimittaa julkaisupalveluihin sähköpostitse)

Tieteellisen toimittajan myöntämä julkaisulupa (pdf, tieteellinen toimittaja täyttää)

Aineiston toimittaminen julkaisupalveluihin

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton poislukien mahdolliset omakustanteena teetettävät kappaleet. Väittelijän tulee toimittaa aineisto julkaisupalveluille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona) viimeistään kuukausi ennen väitöspäivää, ellei toisin sovita. Työhön sisältyvät artikkelit ja/tai käsikirjoitukset toimitetaan erillisinä pdf-tiedostoina. 

Väittelijä huolehtii itse työnsä kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Huom! Voit käyttää mitä tahansa viittaustyyliä (esim. APA, Chicago, ks. Näin viittaat -ohje).

Mikäli saatavilla, tulee kirjallisuusluettelon viitetietoihin merkitä myös DOI-tunnus.

Kuvat

Suosittelemme, että väitöskirjan kuvat ja kuviot tallennetaan maksimilaatuisiksi jpg-kuviksi, jotta Word-tiedoston tallentamisessa PDF-tiedostoksi ei esiinny ongelmia esimerkiksi kuvan taustan osalta. 

Väittelijä voi halutessaan toimittaa julkaisupalveluihin myös väitöskirjan kanteen toivomansa kuvan. Jos kuva on tekijänoikeuksien alainen, tulee kuvan käyttöoikeus selvittää. Kansikuvatiedoston voi toimittaa julkaisupalveluihin esim. jpg- tai tiff-tiedostona rgb-muodossa, vektorigrafiikkakuvan pdf-muodossa. Jos kuva on vähintään 15 cm leveä resoluutiolla 300 dpi, sen laatu riittää sekä väitösmonisteeseen että liimasidotun kirjan kanteen.

Väitöskirjatiedostojen saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Siten myös JYX-julkaisuarkistossa julkaistut Jyväskylän yliopiston väitöskirjat toimitetaan saavutettavuusohjeiden mukaan.

Saavutettavuuden varmistamiseksi toivomme, että väittelijät käyttävät väitöskirjoille tarkoitettua Word-mallipohjaa, joka on suunniteltu saavutettavaksi. Ohjeet mallipohjan käyttöönottoon ovat tällä sivulla.

Väittelijän on myös tuotettava käsikirjoituksensa kuvioille, kuville ja taulukoille vaihtoehtoinen teksti ruudunlukuohjelmaa varten. Saat tarvittaessa lisätietoja ja apua väitöskirjasi toimittajalta.

Lisätietoa saavutettavan Word-tiedoston tuottamisesta opinnäyteoppaassamme.

Huomioithan, että LaTexilla tuotetuissa opinnäytteissä on vielä ongelmia saavutettavuudessa. Latexin saavutettavuudesta kerrotaan mm. tällä Michigan State Universityn ohjesivulla. Huom! Accessibility-paketeissa on havaittu ongelmia eli ne eivät ole täysin luotettavia.

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden liittäminen osaksi väitöskirjaa

Väitöskirjaan sisältyvät artikkelit rinnakkaistallennetaan JYU:n rinnakkaistallentamisohjeen mukaisesti. Artikkeli linkitetään JYXissä väitöskirjan yhteenveto-osaan väitöskirjan julkaisuvaiheessa.

Mikäli julkaisua ei ole rinnakkaistallennettu ennen väitöskirjan julkaisuprosessia, lähetetään väitöskirjaan sisältyvät julkaisut sekä julkaisemattomat käsikirjoitukset julkaisupalveluihin muun väitöskirjamateriaalin ohessa. Julkaisupalvelut huolehtii julkaisujen asianmukaisesta liittämisestä väitöskirjaan.

Julkaisuluvat väitöskirjaan sisältyville artikkeleille

Väitöskirjamallipohja

 • Saat väitöskirjamallipohjan (FIN tai ENG) käyttöösi suoraan Wordista JYU verkon alueella tai Kopasta:
  • Avaa Word
  • Valitse Tiedosto
  • Valitse Uusi ja tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta valitse välilehti Jaettu
  • Avaa mallipohja (FIN tai ENG) (JYU_Väitöskirjapohja/Dissertation_template)
  • Tallenna mallipohja nimellä docx-muodossa
  • LaTeX-pohja (IT- ja matemaattis-luonnontieteellinen tdk)

Väitöskirjat JYX-julkaisuarkistossa

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa 5 päivää ennen väitöstä.

JYU:n tiedeneuvoston 23.11.2020 tekemän linjauksen mukaisesti väitöstilaisuuden jälkeen JYX-julkaisuarkistossa julkaistuun väitöskirjaan ei voi tehdä muutoksia. Väittelijän tulee tarkastaa väitöskirjan vedos huolellisesti ja korjata virheet ennen kuin väitöskirja julkaistaan.

Kun väitöskirja on jo saatavilla verkossa ja painettu mutta väitöstilaisuutta ei ole vielä ollut, havaitut teknisluonteiset virheet (esim. lyöntivirheet) voidaan toteuttaa errata-listauksella. Väitöstilaisuuden jälkeen korjauksia ei enää voi tehdä väitöskirjan painettuun tai verkkoversioon.

Julkaisuarkisto JYXin tietosuojailmoitus.

Yliopistosarjassa julkaistavan väitöskirjan jakelu

Yliopistosarjassa väitöskirjansa julkaiseva väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hänen tarvitsee itse luovuttaa vain kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Julkaisupalvelut huolehtivat väitöskirjan jakelusta muilta osin (mm. rehtorin kappale, lakisääteinen jakelu ja arkistointi, tiedekuntajakelu). Väitöspaikalle toimitettavien yleisökappaleiden määrä vaihtelee tiedekuntakohtaisesti.

Väitöstiedotus

Muualla julkaistava väitöskirja ja sen jakelu

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu opinnäyte on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja (Suomen perustuslaki 12.2 §; Julkisuuslaki 1 §).  Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteiden mukaan opinnäytteet julkaistaan pääsääntöisesti täysin avoimina. Siten myös muussa kuin yliopiston julkaisusarjassa julkaistava väitöskirja julkaistaan avoimesti mukaan lukien kaupallisen kustantajan julkaisema väitöskirja.

Tekijä voi valita väitöskirjalle rajoitetun avoimuuden mutta opinnäytteen tekijä- ja teostiedot edelleen julkisia. Julkisuuslain perusteella rajoitetun käytön opinnäyte tulee myös lähettää sitä pyytävälle.

Muualla kuin JYU Dissertations -yliopistosarjassa julkaistavien väitöskirjojen jakelu vaihtelee tiedekunnittain ja eroaa yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelusta mm. siten, että väittelijä on itse vastuussa väitöskirjan jakelusta yliopiston sisällä.

Tutustu jakeluohjeisiin.