Historia

Keskeiset tiedonlähteet

Se mitä tietokantoja tarvitset, riippuu paljolti tutkimuksesi aiheesta. Esimerkiksi Suomen historian opiskelijoille hyviä lähteitä löytyy mm. kotimaisista tietokannoista sekä Ruotsin tietokannoista ja yleisen historian opiskelija löytää useimmin relevantteja lähteitä kansainvälisistä tietokannoista.

Kotimaiset tietokannat

· JYKDOK on Jyväskylän yliopiston portaali eri tyyppisiin aineistoihin. JYKDOKista löydät julkaisujen olennaisimmat perustiedot eli saatavuustiedot (sijainti ja saatavuus/varaustiedot), kaikista kirjoista, lehdistä, JY:n opinnäytteitä. JYKDOKin kautta saat myös JYX:iin tallennetut aineistot. Historian opiskelijalle JYKDOK ei ole täydellinen, vaan osa vanhemmasta aineistosta puuttuu luettelosta. Kysy tarvittaessa apua kirjaston neuvontapisteestä.
 • Muista hyödyntää myös Jyväskylän kaupunginkirjaston (Keskikirjastot) palveluja ja kokoelmia!
 • FINNA on kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo. Tarkastele saatavuutta Jyväskylän yliopiston kirjastossa kopiomalla esim. teoksen otsikko.
 • Kotimaiset artikkelit (ent. ARTO) : käytä JYKDOKin kotimaiset artikkelit -välilehteä.

Historian kansainvälisiä tietokantoja

Monitieteisiä tietokantoja

 • Scopus: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta.

 • WOS: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta; sisältää mm. Arts and Humanities Citation Index:in (osa-tietokanta, jota ei kuitenkaan tarvitse välttämättä valita erikseen).

 • JSTOR: on aikakauslehtien arkistotietokanta, jossa on saatavissa kokotekstiartikkeleita lehtien ensimmäisistä numeroista (jopa 1800-luvun lopulta) asti. Uusin käytettävissä oleva numero on vähintään vuoden (usein 3 - 5 vuotta) vanha.

Sanomalehdet

 • Jyväskylän yliopiston kirjastossa on mahdollisuus käyttää sanomalehtien historiallisia arkistoja usealla eri tavalla:

  • Mikrofilminä (alkuperäisiä sanomalehtiä ei anneta asiakaskäyttöön, jos mikrofilmin käyttö on mahdollista). Mikrofilmien käyttö tutkimustarkoituksessa on järkevää, koska voit tallentaa aineiston suoraan U-asemalle. Lista mikrofilmatuista lehdistä

 •        Historiallinen sanomalehtiarkisto (digitoituja lehtiä vuodesta 1771 eteenpäin; huomaa ero vapaasti verkossa saatavilla olevan aineiston ja kirjaston digiarkiston kautta luettavissa olevien lehtien välillä). Lue tarkemmin Vanhat sanomalehdet
 • Sanomalehtien elektroniset tietokannat:
  •       Kansainvälisiä sanomalehtiarkistoja: Valitse JYKDOKin pääsivulta Hakutoiminnot ja sen alta Selaa tietokantoja ja kirjoita hakuikkunaan newspapers: mm. ProQuest Historical Newspapers -sarjat (katso edeltä tietokantojen hakuohje). Kokoelmien kuvaukset kertovat, millaisia ja miltä ajanjaksolta aineistoja on käytettävissä

Katso tarvittaessa myös seuraavat tietokannat ja portaalit:

Kansainvälisten artikkelien haku

Kansainvälisten artikkelien välilehdellä JYKDOKissa, voit selata kaikkia aineistoja valitsematta erikseen tiettyä tietokantaa. Sopii hyvin selailuun ja tutkimusaiheeseen tutustumiseen. Tieteenalakohtaiset tietokannat löydät JYKDOKista hakukentän alapuolelta kohdasta Selaa tietokantoja. Valitse sivuston oikealla olevasta Tieteenala palkista Historia. Opettele käyttämään hakutoimintoa monipuolisesti. Katso mitä tapahtuu kun kohdennat haun aiheen, abstraktin tekstin tai "kaikki osumat" -komennon mukaan. Nämä hakuvaihtoehdot sisältyvät yleisimpiin kansainvälisin tietokantoihin, joten voit tutustua logiikan perusideaan JYKDOKin kansainvälisten aineistojen haussa.

Tiedonhankinta ja julkaisukulttuurien pääpiirteet humanistisissa tieteissä

Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan esittelysivut:

HELAn esittely ja tutkimuksen painopisteiden kuvaus

Laitosten sivuilla kerrotaan tutkimuksen pääalat ja millaista tutkimustoimintaa laitos harjoittaa.

On hyvä huomata, että julkaisutoiminnan pääpiirteet muuttuvat hitaanlaisesti. Oppiaineen julkaisukäytänteiden tuntemus auttaa tiedonhankinnassa, koska tietokannat palvelevat eri tavoin tiedontarvettasi.

Taustatiedoksi ennen tiedonhaun aloittamista

Julkaisukäytänteiden yleispiirteitä humanistisissa tieteissä:

· Pääpaino Suomessa julkaistussa tutkimuksessa, mutta kansainvälinen julkaiseminen korostuu myös nk. kotimaisilla tieteenaloilla (Suomen historia). Tieteellisessä tutkimuksessa suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja (tieteellisiä) lehtiartikkeleita.
 
· Tieteellisen keskustelun ja tieteen edistyvyyden kannalta humanistisissa tieteisessä suositaan kuitenkin monografioita (yhden tutkijan julkaisema teos) ja kokoomateoksia (useamman kuin yhden kirjoittajan artikkelikokoelma, joka julkaistaan yleensä yhteisen tutkimusteeman nimissä eli teoksella on yksi yhteinen otsikko)
 

Käsitys tiedon luonteesta

· Historian tutkimuksen tiedon käsitys nousee tulkinnasta ja tutkittavan ilmiön ymmärtämisestä. Tutkimustulokset perustuvat laaja-alaiseen aineistojen keruuseen ja sirpaleisten "tiedon" palasten kokoamiseen yhtenäiseksi holistiseksi tulkinnaksi.

· Tulkinnan "oikeellisuuden" ratkaisee tiedeyhteisö. Uusista tutkimuksista ja niiden merkityksestä tieteenalan edistyvyyden ja tutkimuksen kertautuvuuden näkökulmasta käydään keskustelua tavallisesti tieteenalojen johtavissa lehdissä.

Sanastot tiedonhaun tukena

Tiedonhaku täsmentyy ja tehostuu, kun opit tunnistamaan tutkimusaihettasi kuvaavat vakiintuneet asiasanat. Asiasanojen avulla toteutettu tiedonhaku tuottaa kattavamman hakutuloksen, kuin mutu -tuntumalla/randomilla tehty.

· YSO: Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. YSO on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien tiedonhakuun. Vakiintuneita asiasanoja ovat (vaikka kaikkia ei löydy YSOsta): maat, aikaa tarkoittavat ilmaisut [esim. 1900-luku, 1960-luku}, henkilöiden nimet [Urho Kekkonen, , Erasmus Rotterdamilainen], yhteisönimi [esim. Euroopan Unioni], usein myös historialliset ilmiöt ja tapahtumat [esim. toinen maailmansota; Suomen sota; Rooman valtakunta; Pariisin rauha (1856)] jne)

· Tieteen termipankki: Vuonna 2015 aloittaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa humanististen tieteiden yhteistä käsitteistöä ja saattaa sitä avoimeen tietokantaan Tieteen termipankkiin. Keskeinen yhteistyön muoto on laatia monitieteisesti sellaisten tieteellisten termien määritelmiä ja kuvauksia, jotka ovat yhteisiä useammalle humanistiselle tieteenalalle. Työ sisältää yhteisten termien nykyisten käyttöalojen sekä käsitehistorian kartoittamista.

· MOT, ei ole asiasanasto, mutta sisältää sanakirjoja, joista voi tarkistaa erikielisten sanojen kirjoitusasun. MOT® on Kielikone Oy:n kehittämä monipuolinen kielipalvelu, joka tarjoaa korkealaatuiset työkalut päivittäiseen viestintään: sanakirjat, kielentarkistimet ja konekääntimet.

· Historiatieteille ei ole tieteenalakohtaisia sanakirjoja ja hakuteoksia. Sen sijaan eri aihepiireistä on julkaistu hakuteoksia: Voit hakea JYKDOKista esim. seuraavanlaisilla hakukomennoilla (voit kopioida esimerkkikomennot JYKDOKin perushakuun), niin saat esille kirjastoon hankitut lähdeteokset:

history AND encyclopedia

history AND handbook

· Historical Abstact (Ebsco) -tietokannan asiasanasto: Historical Abstract -tietokanta; avaa tietokanta ja lähde tarkastelemaan asiasanoja sinisestä yläpalkista löytyvästä Indexes -linkistä ja etene pudotusvalikosta (Browse an Index) Subject Term -asiasanastoon. Kirjoita hakusanasi ja tarkastele, millaisia ohjeita tietokanta sinulle tarjoaa. Kun löydät sopivia hakusanoja, lisää ne hakuun = Select one or more terms and add to search using ADD (huomaa, että voit yhdistellä hakusanoja AND ja OR -komentojen avulla). Tarkastele hakutulosta (eli julkaisuja) ja jatka haun tarkentamista tarvittaessa tulossivun vasemmanpuoleisten filttereiden avulla.

 Historian tutkimuksen erityispiirteitä

Jyväskylän yliopiston kirjasto on vapaakappalekirjasto, mikä tarkoittaa sitä, että täällä on huomattavan laajat historian tutkimusta hyvin palvelevat aineistot. Tutustu kokoelmiin, kun mietit yhdessä ohjaasi kanssa mahdollista tutkimusaihettasi.

· Tutustu myös Kirjaston erikoiskokoelmiin: Kuvauksia kirjastoon sijoitetuista erikoiskokoelmista.

 

Historiantutkija tulee tunnistaa eri aikoina käytettyjä käsitteitä. Esimerkiksi komiteamietintöjä hakiessa on syytä muistaa, että kysymyksessä saattaa olla komitea, komitean, komission, mietintö, mietinnöt, alakomitea, alakomiteain, komiteamietintö jne. Vanhimpien mietintöjen hakuun, käytä apunasi JYKDOKia ja tilaa käyttöösi varastosta eri vuosina julkaistuja teoksia: Luettelo komiteain mietinnöistä ja ehdotuksista.

Ks. lisää

· Kirjastotuutori

· Aineistonhallinnan perusteet

· Tutkimusmenetelmät: mm. MEHU