Musiikki

Keskeisimmät musiikin tietokannat

Monialaiset ja musiikintutkimusta sisältävät eri tieteenalojen tietokannat

Kirjastotietokannat

    • JYKDOKista, omasta kokoelmatietokannastamme, löydät musiikin kirjat, lehdet ja tietokannat sekä Jyväskylän yliopistossa valmistuneet opinnäytteet.
    • Finna on Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen hakuportaali, jota voit käyttää aineiston hakemisessa, jos tarvitsemaasi kirjaa tai lehteä ei löydy JYKDOKista. Finnasta löytyvät mm. Taideyliopiston kokoelmat. Finnasta löytyvää aineistoa voit tilata kaukolainaksi esim. graduasi varten.
    • JaNet on Jyväskylän ammattikorkeakoulun kokoelmatietokanta. Voit liittyä ammattikorkeakoulun kirjaston asiakkaaksi ja hyödyntää Suomalaisen Musiikkikampuksen kirjastoa. JaNetin aineistoa voit hakea JYKDOK-haun Jyväskylän muut kirjastot -välilehdellä.
    • Kotimaiset artikkelit(ennen ARTOvälilehdeltä löydät julkaisutiedot kotimaisista musiikkiaiheisista artikkeleista. Tätä aineistoa voit hakea JYKDOK-haun Kotimaiset artikkelit-välilehdellä.
    • VIOLAsta, Suomen kansallisdiskografiasta, löytyvät kotimaisten äänitteiden ja nuottien tiedot.

Jyväskylän yliopistossa käytössä olevat verkkoaineistot löytyvät JYKDOKista. Voit rajoittaa haun koskemaan vain kirjoja (painetut ja sähköiset), lehtiä (painetut ja sähköiset) tai tietokantoja; esim: musiikin tietokannat.

JYKDOKissa on myös mahdollisuus hakea kansainvälisiä artikkeleita valitsemalla "kansainvälisten e-aineistojen haku". Tämä haku sopii parhaiten kartoittavaan tiedonhakuun ja artikkeleiden saatavuuden selvittämiseen. 

Musiikkitieteen - ja kasvatuksen keskeisiä tietokantoja pääset selaamaan JYKDOKin Selaa tietokantoja -toiminnolla. Oikean laidan rajauksesta voit valita tieteenalaksi musiikkitieteet (Musicology) ja halutessasi tarkemman aineistotyypin, kuten hakuteokset ja sanakirjat (Handbooks and dictionaries).

Jotta saat tieteelliset artikkelit hakuusi, kannattaa musiikin tietokannoissa tai kansainvälisten artikkelien välilehdellä rajata haku vertaisarvioituihin.

Suurin osa e-aineistoista toimii vain Jyväskylän yliopiston verkossa olevilla koneilla. Pääset e-aineistoihin myös yliopiston ulkopuolella kirjautumalla omilla HAKA-tunnuksillasi JYKDOKKIIN.

Lisätietoa

Kirjastotuutori on avoin tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteiden verkko-oppimateriaali.

Voit suorittaa Tiedonhankinnan perusteet (LIB1THP) verkkokurssina (1 op) kandiseminaari vaiheessa. Kurssilla teet omasta aiheestasi tiedonhankintasuunnitelman, ja saat suunnitelmastasi palautetta.

Aineistonhallinnan perusteet (LIB1DATA) verkkokurssi (1 op). Kurssilla teet omasta tutkimusaiheestasi aineistonhallintasuunnitelman.