Terveystieteet

Terveystieteellistä tutkimusta julkaistaan pääosin kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Julkaisukäytännöissä on kuitenkin vaihtelua tieteen eri osa-alueiden ja oppiaineiden välillä, vrt. esim. liikuntalääketiede ja terveyskasvatus. Erilaisista julkaisutyypeistä on lisätietoa Kirjastotuutorissa.

Opettajaopiskelijat-66.jpg

Tutkimustaitojen kehittäminen

Omatoimiseen opiskeluun

Kirjastotuutori

Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssia voi käyttää omatoimiseen tiedonhankinnan asioiden opiskeluun tai suorittaa sen 1 op:n laajuisena opintona (LIB1THP) esim. työelämäopintojen kautta. Kurssisuoritusta suositellaan kandidaattitutkielman yhteyteen.

Tutkimusaineistojen hallinta

Aineistonhallinnan perusteet -verkkokurssia voi hyödyntää omatoimisesti tutkimusaineistojen käsittelyyn perehtymiseen tai suorittaa sen 1 op:n (LIB1DATA) laajuisena kurssina. Kurssisuoritusta suositellaan gradututkielman yhteyteen.

Osallistu koulutukseen

Avoimen tiedon keskuksen koulutukset ovat avoimia kaikille JYU:läisille. Perustutkinto-opinnoissa mm. Lähteet talteen Zoterolla -koulutukset ovat olleet suosittuja.

Tutkijakoulutuksissa käsitellään tiedonhankintaa jo uusista näkökulmista, mm. kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin kannalta. Lisäksi koulutusta on julkaisemisesta, tutkimusaineistojen hallinnasta, avoimesta oppimisesta, menetelmäoppaista, tutkijaprogiloitumisesta ja tietenkin myös avoimesta tieteestä. Tutkijakoulutukset ovat avoimia kaikille JYU:n väitöskirjan tekijöille, muille tutkijoille ja henkilöstölle.

Hakulause ja tiedonhankinnan prosessi

Hakulause

Asiasanat ja sanakirjat

Kirjastotuutori: Hakutermit ja hakustrategia

 • FinMeSH: tieteenalakohtainen asiasanasto
  • Toimii Medic-tietokannassa
  • Englanninkieliset MeSH-termit toimivat mm. Medlinessa
 • YSO: suomenkielinen monitieteinen asiasanasto
  • Toimii mm. JYKDOKissa
 • Hoidokki
 • Liikuntabiologian sanasto
 • MeSH Browser: tieteenalakohtainen asiasanasto
  • Toimii mm. Medlinessa
 • Swedish MeSH
 • MOT: sanakirja
  • Sisältää myös lääketieteellisen sanakirjan
 • RedFox: sanakirja

Haun kohdistaminen tietokannassa

Mm. SIGN-suodattimet ja Cohcrane-suodattimet kohdistetaan hakukentissä ennaltamääriteltyihin julkaisutietoihin.

 • Esim. Medlinessa hakiessa / tarkoittaa kohdennusta pelkästään MeSH-termien kenttään. Jos kyseinen hakusana olisi otsikossa tai abstraktissa, /-kohdennuksella se ei tule hakutuloksiin.
 • Esim. RCT

Hakutulosten arviointi

Viitteidenhallinta

Tiedekunnan kirjoitusohjeet: Tuula Tutkija

Viitteidenhallintaohjelmat: JYU:ssa käytetään laajasti Zoteroa, jonka voi ladata omalle koneelleen verkosta. JYU-tietokoneilla sen löytää Software Centerista. Zoteroa käsitellään tiedonhankinnan koulutuksissa, ja JYU:läiset ovat tervetulleita myös erillisiin Zotero-koulutuksiin.

Lehtilyhenteet

Opinnäytteen valmistuminen ja julkistaminen JYXissä

Tiedonlähteet, tietokannat

Artikkelit

Kirjastotuutori: Haetaan lehtiä ja artikkeleita

JYKDOK: Selaa tietokantoja + tieteenala: Terveys

Kotimaiset artikkelit

Tietokannat
JYU:n terveystieteiden e-lehdet

Haku JYKDOKissa : health sciences + Aineistotyyppi: Lehti/Artikkeli. Tarkenna hakua Tieteenala-rajauksella: health sciences. Lisätietoa verkkolehden lukijan oppaassa.

Kansainväliset artikkelit

Tietokannat
Näyttöön perustuva lääketiede
Viittaus- ja impaktiluvut
Lähitieteenalojen tietokannat, mm.

Kirjat

Kirjastotuutori: Haetaan kirjoja sekä Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

Opinnäytteet ja väitöskirjat

Kirjastotuutori: Opinnäytteet ja väitöskirjat lähteinä? Lähdekriitikon muistilista

Hakuteokset

Kirjastotuutori: Aiheeseen tutustuminen

Verkkopalveluita: Tutkimusrekistereitä yms.

Tiedonhankinnan verkkojulkaisuja

Tutkimusrekistereitä

Asiantuntijaorganisaatioita ja -verkostoja

Kirjastoja

Kirjoitus- ja viittausohjeita, sanakirjoja, sanastoja

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimusaineistojen käsittelystä on lisätietoa Tutkimusaineistojen hallinta -verkkokurssilla. Tässä vain muutama vinkki:

Apua

Kysy kirjastosta

Kysy verkossa

Varaa tiedonhaun ohjausaika (JYU-gradut, -väitöskirjat, tutkimus ja henkilöstö)