Liikuntatieteet

Liikuntatieteiden tutkimusta julkaistaan eniten kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä. Julkaisukäytännöissä on kuitenkin vaihtelua tieteen eri osa-alueiden ja oppiaineiden välillä. Liikuntabiologiassa julkaistaan luonnontieteiden tapaan pääasiassa kansainvälisiä tiedelehtiartikkeleita ja konferenssijulkaisut ovat keskeinen uusimman tiedon lähde. Liikunnan yhteiskuntatieteissä ja liikuntakasvatuksessa kotimaiset julkaisut sekä lehtiartikkelien ohella kirja-artikkelit ja kirjat ovat keskeisiä julkaisumuotoja.

Tutkimustaitojen kehittäminen Avoimentiedonkeskus_B160056(1).jpg

Omatoimiseen opiskeluun

Kirjastotuutori

Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssia voi käyttää omatoimiseen tiedonhankinnan asioiden opiskeluun tai suorittaa sen 1 op:n laajuisena opintona (LIB1THP) esim. työelämäopintojen kautta. Kurssisuoritusta suositellaan kandidaattitutkielman

Tutkimusaineistojen hallinta

Aineistonhallinnan perusteet -verkkokurssia voi hyödyntää omatoimisesti tutkimusaineistojen käsittelyyn perehtymiseen tai suorittaa sen 1 op:n (LIB1DATA) laajuisena kurssina. Kurssisuoritusta suositellaan gradututkielman yhteyteen.

Osallistu koulutukseen

Tiedonhankintaa opetetaan fuksivuoden kurssien ja kandidaattiseminaarien yhteydessä.

Avoimen tiedon keskuksen muutkin koulutukset ovat avoimia kaikille JYU:läisille. Perustutkinto-opinnoissa mm. Lähteet talteen Zoterolla -koulutukset ovat olleet suosittuja. Viitteidenhallintaa tehdään paljon Zoterolla, ja liikuntatieteellisellä tiedekunnalla on myös omat Tuula Tutkija -kirjoitusohjeet.

Tutkijakoulutuksissa käsitellään tiedonhankintaa jo uusista näkökulmista, mm. kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin kannalta. Lisäksi koulutusta on julkaisemisesta, tutkimusaineistojen hallinnasta, avoimesta oppimisesta, menetelmäoppaista, tutkijaprogiloitumisesta ja tietenkin myös avoimesta tieteestä. Tutkijakoulutukset ovat avoimia kaikille JYU:n väitöskirjan tekijöille, muille tutkijoille ja henkilöstölle.

Tiedonlähteet

Artikkelit

Kirjastotuutori: Haetaan lehtiä ja artikkeleita

JYKDOK: Selaa tietokantoja + tieteenala: Liikunta

Kotimaiset artikkelit

Tietokannat
JYU:n liikuntatieteiden e-lehdet

Haku JYKDOKissa : sport sciences + Aineistotyyppi: Lehti/Artikkeli. Tarkenna hakua Tieteenala-rajauksella: health sciences. Lisätietoa verkkolehden lukijan oppaassa.

Kansainväliset artikkelit

Tietokannat
Lähitieteenalojen tietokannat
Viittaus- ja impaktiluvut

Kirjat

Kirjastotuutori: Haetaan kirjoja sekä Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

Opinnäytteet ja väitöskirjat

Kirjastotuutori: Opinnäytteet ja väitöskirjat lähteinä? Lähdekriitikon muistilista

Tutkimusmenetelmät

Hakuteokset

Kirjastotuutori: Aiheeseen tutustuminen

Faktatiedot

Asiasanastot ja hakuteokset

Kirjastotuutori: Hakutermit ja hakustrategia

Viitteidenhallinta

Tiedekunnan kirjoitusohjeet: Tuula Tutkija

Viitteidenhallintaohjelmat: JYU:ssa käytetään laajasti Zoteroa, jonka voi ladata omalle koneelleen verkosta. JYU-tietokoneilla sen löytää Software Centerista. Zoteroa käsitellään tiedonhankinnan koulutuksissa, ja JYU:läiset ovat tervetulleita myös erillisiin Zotero-koulutuksiin.

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimusaineistojen käsittelystä on lisätietoa Tutkimusaineistojen hallinta -verkkokurssilla. Tässä vain muutama vinkki:

Apua

Kysy kirjastosta

Kysy verkossa

Varaa tiedonhaun ohjausaika (JYU-gradut, -väitöskirjat, tutkimus ja henkilöstö)