Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Tieteellisten lähteiden etsiminen

Etsiessäsi tieteellisiä lähteitä, on hyvä aloittaa määrittelemällä hakusanat ja hakulauseet sekä valitsemalla sopivat tietokannat. Yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa ensisijaisia tieteellisiä julkaisutyyppejä ovat vertaisarvioidut artikkelit ja kirjat (monografiat, kokoomateokset), joten useimmiten lähteitä kannattaa lähteä etsimään artikkeli- ja kirjatietokannoista.

 

Hakusanat ja hakulauseet

Tarkkoja hakutuloksia saat käyttämällä hakusanoina oman tieteenalasi käsitteitä.

Oman alan käsitteitä voit etsiä hakuteoksista, käsikirjoista ja sanakirjoista (reference book, handbook, encyclopedia). Löytämiäsi oman alan käsitteitä voit käyttää niin kutsuttuina vapaina hakusanoina hakulauseeseessasi. Lisäksi hakuteokset ja käsikirjat tarjoavat käsitteiden määritelmiä, hyödyllistä taustatietoa, sekä usein myös vinkkejä aiheeseen liittyvistä keskeisistä tieteilijöistä, kirjoista ja artikkeleista.

HAKUTEOKSET

 

Oman tieteenalan käsitteiden lisäksi tiedonhaussa kannattaa käyttää myös asiasanoja. Niillä voit tehdä asiasanahakuja tietokannoissa tai lisätä ne vapaina hakusanoina hakulauseeseesi. Asiasanat löydät asiasanastoista. Asiasanastoja on yleisiä, tieteenalakohtaisia sekä tietokantakohtaisia.

ASIASANASTOT

 

Kun hakusanat ovat löytyneet, voit yhdistää ne hakulauseeksi käyttäen Boolen hakuoperaattoreita (AND, OR, NOT), fraasihakua (lainausmerkit) sekä hakusanan katkaisua (tavallisesti asteriski). 

Hakulause kertoo tietokannalle mitä haluat löytää. Ohjeita hakulauseen muotoiluun löydät Kirjastotuutorista.

 

Artikkelit

Tieteellisiä artikkeleita löydät tieteellisistä tietokannoista. Tieteellisistä tietokannoista löydät myös Early Access ja Online First -julkaisuja, eli artikkeleita, jotka on julkaistu jo lehden verkkosivuilla, mutta ei vielä varsinaisessa lehdessä. Voit vielä varmistaa artikkeleiden tieteellisyyden rajaamalla hakusi vertaisarvioituihin lähteisiin (peer-reviewed, refereed, original article & review, scholarly journals). Jokainen tietokanta toimii hieman eri periaatteilla, joten tietokannan omista ohjeista on hyvä tarkistaa millaisia hakutyökaluja ja rajauksia sinulla on käytössäsi.

Tieteenalakohtaisista tietokannoista löydät oman alasi tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Jos aiheesi on monitieteinen, suuntaa lähitieteiden tietokantaan. Vaihtoehtoisesti voit valita monitieteisen tietokannan ja rajata hakusi esimerkiksi yhteiskuntatieteellisiin julkaisuihin.

 

TIETEENALAKOHTAISIA TIETOKANTOJA

 

LÄHITIETEIDEN TIETOKANNAT

 

MONITIETEISET TIETOKANNAT

 • Google Scholar
 • JSTOR
 • Project Muse
 • SAGE Journals Online
 • Scopus – voit rajata hakutulokset yhteiskuntatieteisiin valitsemalla Refine results > Subject area > Social sciences
 • Web of Science – voit rajata hakutulokset yhteiskuntatieteisiin valitsemalla Search in > Web of Science Core Collection – Editions: Social Sciences Citation Index (SSCI)--1956-present
 • Lisäksi voit hakea artikkeleita JYKDOKin "Kotimaiset artikkelit"-välilehdellä (Perushaku / Tarkennettu haku > Kotimaiset artikkelit), josta löydät Journal.fi-alustalla julkaistut kotimaiset tieteelliset lehdet, Arto-viitetietokannan sekä Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetut artikkelit

 

Huomaa, että sekä JYKDOKin että Google Scholarin kautta hakutuloksina tulee paljon myös ei-tieteellistä ja vertaisarvioimatonta materiaalia. Osa tieteenalakohtaisista ja monitieteisistä tietokannoista puolestaan sisältää alkuperäislähteitä sekä ammatti- ja aikakauslehtiä. Vinkkejä lähteiden tieteellisyyden ja luotettavuuden arviointiin antaa Kirjastotuutori.

 

Kirjat

JYKDOKista löydät painetut ja e-kirjat suorittamalla hakusi "Kirjat, lehdet ja tietokannat"-välilehdellä (Perushaku / Tarkennettu haku > Kirjat, lehdet ja tietokannat). Ohjeita e-kirjojen käyttöön löydät Jyväskylän yliopiston kirjaston sivuilta. E-kirjoja voit etsiä myös suoraan tietokannoista.

 

E-KIRJATIETOKANNAT

 

Avoimet julkaisut

Tieteelliset lehdet ja kirjat ovat usein tietokannoissa maksumuurien takana. Avoimesti julkaistujen lähteiden osuus kasvaa kuitenkin koko ajan. Avoimia julkaisuja voit etsiä muun muassa seuraavista hakemistoista:

 

Tutkimusmenetelmät

Oppaita ja käsikirjoja tutkimusmenetelmiin löydät esimerkiksi JYKDOKista ja Sage Research Methods Online -tietokannasta. Voit perehtyä sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin menetelmiin myös Tietoarkiston Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjojen avulla.

 

Selvitykset, raportit ja tilastot 

Tieteellisten artikkelien ja kirjojen lisäksi yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytetään usein lähteinä erilaisten tutkimuslaitosten ja virastojen julkaisemia selvityksiä, raportteja ja tilastoja.

 

KOTIMAISET VIRALLISJULKAISUT

 

Aineistot

Jos et kerää tutkimusaineistoa itse (esimerkiksi haastattelujen, kokeiden, havaintojen tai kyselyjen avulla) tai saa käyttöösi valmista aineistoa (esimerkiksi tehdessäsi yhteistyötä tutkimushankkeen kanssa), niin voit hyödyntää opinnäytteessäsi erilaisia arkistoituja ja julkaistuja aineistoja.

 

VALMIITA TUTKIMUSAINEISTOJA

 

SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET

 

VALTIONHALLINNON AINEISTOT JA ARKISTOT

 

Opinnäytteet

Jyväskylän yliopistossa valmistuneet opinnäytteet löydät opinnäytehausta. Muiden kotimaisten korkeakoulujen opinnäytteitä löytyy muun muassa Finna.fi:n kautta. Eurooppalaisissa yliopistoissa valmistuneita opinnäytteitä voit puolestaan hakea ja selata DART-Europe E-theses Portal -sivulla.

Sosiaalityön alalla julkaistuja väitöskirjoja listaa Sosnet.

Avoimen tiedon keskus apunasi

Avoimen tiedon keskus auttaa tiedonhankinnassa, aineistonhallinnassa ja viitteidenhallinnassa.

 • Opiskele itsenäisesti: tieteellisen tiedonhankinnan opas Kirjastotuutori
 • Osallistu koulutuksiin: lisätietoa koulutuksista Avoimen tieteen opetus ja ohjaus -sivulla
 • Ota yhteyttä: opetus@library.jyu.fi. Jos kysymys koskee tiedonhankintaa erityisesti yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa, muista mainita tieteenalasi!
 • Varaa ohjaus: kun teet gradua tai väitöskirjaa, voit varata henkilökohtaisen tiedonhankinnan ohjauksen HelpJYU:n kautta.