Kasvatustieteet

Ohjeessa esitellään tiiviisti kasvatustieteiden tiedonhaun erityispiirteitä. Tiedot soveltuvat erityisesti kandityön ja gradun tekijöille mutta myös kokeneemmalla tiedonhakijalle asioiden kertaukseen. Yleisiä ohjeita tieteelliseen tiedonhakuun (esim. aiheenmukaisiin hakuihin, hakulauseiden muodostukseen, lähteiden arviointiin ja lähdeviittauksiin) löytyy Kirjastotuutorista.

Keskeiset kasvatustieteelliset julkaisutyypit

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa syntyvää tietoa julkaistaan kirjoissa, lehdissä ja konferenssipapereissa.

 1. Kirjat ovat alan perinteisin julkaisumuoto. Sisällöltään tieteellinen kirja voi olla joko yhtenäinen kokonaisuus (eli ns. monografia) tai koostua kirja-artikkeleista (= kokoomateos).
 2. Nykyisin kasvatustieteiden tärkein julkaisumuoto ovat tieteellisissä aikakauslehdissä ilmestyvät vertaisarvioidut artikkelit. Artikkeleita ilmestyy sekä kansainvälisissä että kotimaisissa lehdissä.
 3. Konferenssien esityksistä koostettuja konferenssipapereita kannattaa käyttää lähteinä harkiten, koska niitä säädellään vain vähän: osa voi olla vertaisarvioituja, mutta eivät kaikki.

HUOM. Kaikki kasvatustieteeseen liittyvät julkaisut eivät ole tieteellisiä. Hallinnollisiin tarpeisiin laaditut raportit, katsaukset ja selvitykset voivat antaa näkökulmia esim. omaan opinnäytteeseen; samoin ammattilehtien artikkelit, jotka julkaisutyyppinä jäävät jäävät tieteellisen tiedon ja yleistiedon välimaastoon.
Kaikki mainitut voivat toimia tutkimuksen kohteena tai niihin voi viitata esimerkiksi johdannossa, mutta tutkimukselle vertailukohtaa etsittäessä käytetään tieteellistä lähdettä.

Artikkelien haku

Kasvatustieteellisiä artikkeleita löytyy 1) tieteenalan omista tietokannoista ja 2) monitieteisistä tietokannoista.
Hyödynnettävissä ovat myös 3) JYKDOKin artikkelihaku ja 4) Google Scholar.

Siitä, mikä sopii mihinkin tilanteeseen, tarkempaa tietoa alla.

1) Kasvatustieteelliset tietokannat

Eric (ProQuest)

 • Tarjolla haun rajaus mm. koulutusasteisiin.
 • Perusohje käyttön JYKDOKissa; tarjolla lisäksi ProQuest-pikaopas 

PsycINFO (Ebsco)

Muut:

Hyvä tietää: kotimaiset tieteelliset aikakauslehdet

Oman alan tietokannoista etsimisen etuja on, että ne ovat erikoistuneet tallentamaan ja etsimään nimenomaan kasvatustieteellistä tietoa. Tieto on siis valikoidumpaa, siihen pystyy soveltamaan alalle olennaisia rajauksia ja hakutulosten määrän saa yleensä sellaiseksi, että kaikki pystyy käymään läpi.

2) Monitieteiset tietokannat

Monitieteisissä tietokannoissa haku kannattaa kohdistaa oman alan lähteisiin.
Esim. Scopuksessa: tee haku --> valitse vasemmalta Subject Area: Social sciences.

Monitieteiset tietokannat antavat yleiskuvaa siitä, kuinka paljon aihetta on tutkittu. Hakutuloksia on yleensä paljon, koska nämä tietokannat eivät ole nimensä mukaisesti keskittyneet pelkästään kasvatustieteisiin.


3) JYKDOKin artikkelihaku

Kotimaiset artikkelit JYKDOKissa

 • Tee haku JYKDOKissa ja vaihda välilehdeksi Kotimaiset artikkelit ja
  • tarkista, missä lehdessä artikkeli on julkaistu
  • hae JYKDOKin etusivulla lehden nimellä
  • katso sijaintitiedot & hae lehti hyllystä tai tilaa varastosta.
  • Vain osa artikkeleista on saatavana sähköisesti.
  • Paperisen artikkelin saat luettavaksi näin:
   • tarkista, missä lehdessä artikkeli on julkaistu
   • hae JYKDOKin etusivulla lehden nimellä
   • katso sijaintitiedot
   • hae lehti hyllystä tai tee JYKDOKissa tilaus varastosta.

Kansainväliset artikkelit JYKDOKissa

 • Tee haku ja valitse välilehdeksi Kansainväliset artikkelit TAI valitse ennen hakua JYKDOKin etusivulta löytyvä Kansainvälisten artikkeleiden haku.
 • Voit rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

HUOM! JYKDOKin artikkelivälilehtien käyttö sopii pikahakuun ja silloin, kun jo tiedät artikkelin nimen ja haluat löytää sen. Tarkat tiedonhaut onnistuvat oman alan tietokannoissa.

4) Google Scholar

 • Google Scholar sisältää nimestään huolimatta muutakin kuin tieteellistä tietoa, joten hakutulosten tieteellisyys on aina arvioitava erikseen! Tuloksia ei voi rajata vertaisarvioituihin julkaisuihin / artikkeleihin.
  • HUOM! Artikkelin saamien viittausten määrä (cited by) ei suoraan kerro tieteellisyydestä ja luotettavuudesta, koska palvelu ei arvioi sitä, kuka viittauksen on tehnyt.
 • Yksi tapa arviointiin on katsoa, missä artikkeli on julkaistu ja tarkistaa Julkaisufoorumista lehden tasoluokka. Tieteellisessä lehdellä on tasoluokka on 1, 2 tai 3.

VINKKIEtäkäytössä kirjaudu JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla, niin saat Google Scholarissa enemmän artikkeleita luettavaksi maksumuuriin törmäämisen sijaan. 

Google Scholaria voi käyttää yhtenä hakuväylänä tietokantojen ohella.

Kirjojen haku

 1. JYKDOK (Jyväskylän yliopiston Finna)
 2. Finna (suomalaiset kirjastot, arkistot ja museot)
 •  Alan perusteokset ja kurssikirjat löydät JYKDOKista.
 • Voit etsiä JYKDOKista myös käsikirjoja (handbooks) tai menetelmäoppaita (method guides), esim. haulla [tieteenalan nimi] AND "research methodology”.
 • Jos JYKDOK ei tuota tulosta, laajenna haku kansalliseen Finna-palveluun. Muualta löytyvästä painetusta kirjasta voit tehdä hankintapyynnön tai tilata sen kaukopalvelun kautta.

Opinnäytteet

Muista, että graduja ei käytetä tieteellisinä lähteinä, sillä ne vastaavat harvoin vielä tasoltaan tieteellistä tutkimusta.

Tietoa tutkimusmenetelmistä

Muita tiedonlähteitä ja vinkkejä

Ohjeita ongelmatilanteisiin (e-kirjat, maksumuurit ym.)

Tarvitsetko apua?