Ohjeet opinnäytteen julkaisemiseen

JYX-julkaisuarkistoon voit tallentaa valmiin ja hyväksytyn opinnäytetyösi. Opinnäytteesi julkaisua varten tarvitset voimassa olevan yliopiston verkon käyttäjätunnuksen. Jotta JYX-julkaisuarkistoon päätyvä opinnäytteesi PDF-tiedosto on saavutettava, sinun tulee tehdä jo alkuperäisestä Word-tiedostostasi ensin saavutettava ja muuntaa se oikein PDF/A-muotoon. Lue ohjeet saavutettavan opinnäytteen tuottamiseen.

Onneksi olkoon, työsi on julkaisemista vaille valmis!

HUOM! Opinnäytetyö ei tallennu automaattisesti JYX-julkaisuarkistoon, joten varaudu muutaman päivän viiveeseen!

Huomioithan, että hyväksyttyä ja JYXiin tallennettua opinnäytettä ei ole mahdollista korvata uudella versiolla. Jos opinnäytteessä huomataan jälkikäteen korjattavaa, voidaan opinnäytteeseen lisätä erillinen ns. errata-liite, johon opinnäytteen ohjaajan hyväksymät korjaukset on lueteltu sivu kerrallaan. Errata-liite toimitetaan osoitteeseen tutkielmat@library.jyu.fi .

Esimerkki errata-liitteestä
Pro gradu -tutkielman otsikko
Tekijän nimi

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:
sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

Erratan kokoamisessa voit halutessasi hyödyntää myös Errata-mallipohjaa (FIN/ENG, MS Word).

Julkaisuarkisto JYXin tietosuojailmoitus.

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa verkon käyttäjätunnusta tai törmäät ongelmiin pdf-tiedoston luomisessa, ota yhteyttä meihin: tutkielmat@library.jyu.fi.