Tekijänoikeudet opinnäytteissä

Yksikään teos ei synny ilman tekijää, ei myöskään opinnäyte. Tekijänoikeus antaa luovan työn tekijälle oikeuden määrätä, miten hänen luomaansa teosta käytetään.  Tekijänoikeus tulee voimaan heti kun teos on syntynyt. Tekijänoikeuden haltija voi myös päättää teoksen jakamisesta muiden saataville.

Opinnäytteen tallentaminen JYX-julkaisuarkistoon ei vaikuta tekijänoikeuksiin, ne säilyvät edelleen opinnäytteen tekijällä. 

Tekijänoikeuksista löydät laajasti lisätietoa Kopiraittilan korkeakoulu -sivustolta.

Sitaattien käyttö ja viittaaminen

Jokainen opinnäyte on laadittava hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Se tarkoittaa myös toisten tekijänoikeuksien kunnioittamista. Opinnäytteen tekijän on hyvä opetella jo alusta alkaen oikeat tavat viitata ja käyttää työssään sitaatteja. 

Kirjastotuutorin osio tutkimusetiikasta ja viittaamisesta antaa hyvät lähtökohdat opinnäytteen tekijälle.