Embargo eli julkaisuviive

Kun artikkeli rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon, moni kustantaja haluaa asettaa julkaisulle viiveen eli embargon – siinäkin tapauksessa, että arkistoon tallennettava versio olisi vertaisarvioitu käsikirjoitus eli final draft. Yleensä embargot ovat 6–24 kuukautta.  Elsevier on halunnut asettaa joillekin lehdilleen tätäkin pidemmän embargon: esimerkiksi joillakin taloustieteen ja kasvatustieteen lehdillä embargo voi olla 36 kuukautta. Osalla kustantajista embargoja ei ole lainkaan vaan artikkelin saa rinnakkaistallentaa heti sen julkaisemisen jälkeen.

Myös monet kirjakustantajat sallivat kokoomateosartikkeleiden rinnakkaisjulkaisun. Niiden julkaisuviiveajat vaihtelevat yleensä 12–36 kuukauden välillä. 

Julkaisuviiveistä huolimatta artikkeli kannattaa tallentaa JYXiin heti kun se on julkaistu. Kirjasto selvittää JYXiin tallennettavien artikkelien embargot ja huolehtii niiden asettamisesta.

Vaikka itse artikkeli onkin vielä julkaisuviiveen aikana JYXissä suljettuna, sen metatiedot näkyvät maailmalle ja artikkeli löytyy esimerkiksi Googlella hakemalla erittäin hyvin. Tästä on merkittävää hyötyä kaikelle tutkimukselle, mutta erityisesti kokoomateosartikkeleille, jotka muutoin saattavat jäädä hakukoneiltakin näkymättömiin.

JYXissä on jokaisen julkaisuviiveen vuoksi vielä suljettuna olevan artikkelin kohdalla Pyydä artikkeli tutkijalta -linkki, jonka avulla artikkelista kiinnostunut voi sitä itselleen tutkijalta pyytää.